Nyheter

Brunstad Conferece Center mener øya bør forbli i offentlig eie

Publiseringsdato: 14. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Under mandagens høring kom det fram at det har vært kontakt mellom Vestfold fylkeskommune og Brunstad Conference Center om et eventuelt makeskifte, slik at Østre Bolærne kan forbli i offentlig eie.

Østre Bolærne:

Både fylkesordføreren i Vestfold og styreleder Roar Schinnes ved BCC sa at de hadde en utmerket dialog om dette, Schinnes sa i tillegg at han var kommet til den erkjennelse at det beste ville være at Østre Bolærne var i offentlig eie. Han sa videre at støynivået i denne saken har vært høyere enn forventet, og at han er åpen for en løsning. BCC tok selv et initiativ da de så hvilke følelser denne saken vakte. Schinnes sa at han var overbevist om at det rent juridiske var 100 % i orden, og at kjøpet av denne naturperlen var det beste de noen gang hadde gjort, men at de etter en helhetsvurdering landet på å inngå en bytteløsning. Så kanskje kan vi få en ”fredelig” løsning på dette eiendomskjøpet, og unngå ytterligere politikerforakt, som Bellonas Frederic Hauge påpekte.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sto imidlertid på sitt under høringen. ved å gjenta at allmennhetens interesser var godt nok ivaretatt, og alt rundt salget var i sin skjønneste orden. Hun berømmet Skifte eiendom for å ha gjort en særdeles god jobb, og sa at alt var gjort i henhold til instruksen.

Krohn Devold presiserte at retningslinjene var slik at avhendelsen skal gi mest mulig penger i kassen – dvs at bare Staten får kjøpe til takst. Hun viste videre til at Nøtterøy kommune hadde fått tilbudet om å kjøpe til takst, noe de ifølge Krohn Devold hadde avslått. Dette ble senere avkreftet av ordføreren i Nøtterøy, som opplyste at kommunen ikke hadde fått noe konkret tilbud om kjøp av øya. De hadde også sagt at de ikke kom til å være tilbydere på grunn av dårlig økonomi. Vestfold fylkeskommune hadde derimot meldt sin interesse, og levde lenge i den villfarelsen at de hadde forkjøpsrett – noe de hadde (feilaktig) fått vite av en representant for Skifte Eiendom.

Forsvarsministeren gjentok også sitt budskap om at nå var alle de andre 44 øyene fritt fram, og sa at mange av dem hadde små brygger og ikke var vanskelig tilgjengelig i det hele tatt. Hun oppfordret folk til å ta dem i bruk. Gjerne med en gang. Men hun glemte antagelig at det ennå ikke er laget noen reguleringsplan for øyene. Eller visste hun det kanskje ikke? Reguleringsplanen skal Nøtterøy kommune lage, og ifølge dem er den ikke ferdig denne sommeren…