Nyheter

Ingen rask avklaring om Bolærne

Foto: Bellona/Frederic Hauge

Publiseringsdato: 23. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Stemningen var positiv og partene var innstilt på å finne en løsning etter onsdagens Østre Bolærne-forhandlinger for å løse Smiths venner fra kjøpet av øya.

Mens forhandlingene pågår mellom myndighetene og Smiths venner, kan båtfolket benytte øya så mye de vil.

Direktør Sverre Tiltnes sa til NTB at alle har ambisjoner om å finne en løsning så raskt som mulig, men at det neppe vil skje på denne siden av sommeren. Skifte eiendom står som eier av Østre Bolærne til over sommeren, og Tiltnes presiserer at øya er åpen for allmennheten på lik linje med de andre øyene i området.

Styreleder Roar Schinnes sa til NTB at de innledende forhandlingene mellom BCC, Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune og Skifte eiendom gir god grunn til optimisme. Han sa videre at tonen var åpen og positiv og med en overordnet vilje til å finne gode løsninger.

I følge Sverre Tiltnes skal både Skifte eiendom og Vestfold fylkeskommune gjøre sitt beste for å finne alternative områder til Østre Bolærne som vil tilfredsstille BCC, samtidig som BCC skal orientere seg i det private markedet.