Nyheter

Kampen om Bolærne er vunnet!

Publiseringsdato: 15. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Forsvarsministeren tapte kampen om Østre Bolærne. I går kveld besluttet nemlig forsvarskomitéen at salget av Østre Bolærne må omgjøres. I tillegg skal Stortinget gjennomgå de av statens eiendommer som skal avhendes, slik at allmennhetens interesser blir ivaretatt og man unngår en ny Bolærne-sak.

–> Forsvarskomitéens vedtak går ut på at Stortinget ber Regjeringen om å sikre forhandlinger mellom BCC og Vestfold fylkeskommune/Nøtterøy kommune, og at Regjeringen bidrar til en minnelig avtale gjennom f.eks. makeskifte. Dessuten skal Stortinget be Regjeringen foreta en gjennomgang av de eiendommer som skal avhendes med tanke på hvilke som er interessante for allmennheten, samt utarbeide en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av slike eiendommer best ivaretas.

Stort folkelig engasjement
Folk på hele Østlandet har engasjert seg i saken – underskriftskampanjer, båtkortesjer, leserinnlegg, støtteerklæringer mm. Styreleder i Bellona Olaf Brastad sier til Bellona Web at folkeaksjonen Bolærnes venner, sammen med Bellona og fylkesordføreren i Vestfold, har gjort en uvurderlig innsats for å sikre området for allmennheten. Hittil er 8600 underskrifter samlet inn, noen av de fremmøtte på brygga i Tønsberg var til og med så sinte at de ville underskrive flere ganger, ifølge Folkeaksjonens leder Dag N. Kristoffersen.

Bellona synes dette viser at det nytter å ta opp kampen mot ignorante ministre som kun tenker profitt, og som synes at allmennhetens interesser kommer i annen rekke. Kristin Krohn Devold har etter manges mening utvist et særdeles dårlig skjønn i denne saken ved sin prioritering. Hun har vært uvillig til å lytte til folkemeningen, hun har feilinformert om kjøpstilbud til Nøtterøy kommune og om tilgjengeligheten på de andre øyene i området. I det hele tatt har hun stått steilt på sitt og vist utrolig liten smidighet. Men nå har hun altså måttet bite i gresset.

Overraskende avgjørelse
Den store overraskelsen har styreleder for Brunstad Conference Center, Roar Schinnes, stått for. Han tok avgjørelsen om at det beste for Østre Bolærne var å forbli i offentlig eie – en avgjørelse som nok var svært vanskelig for ham. Bellona synes det står stor respekt av denne avgjørelsen. Roar Schinnes har i denne saken vist seg mer voksen enn enkelte politikere, og hans signaler om offentlig eie kan ha påvirket enkelte medlemmer i Forsvarskomitéen til å slutte seg til omgjøringsforslaget.

Nå gjenstår det å komme frem til en avtale mellom partene, slik at saken kan løses på best mulig måte. Forhandlinger er igang. Brunstad Conference Center har fått seg forelagt en liste over andre forsvarseiendommer som skal avhendes, men har foreløpig ikke funnet noe av interesse der. Roar Schinnes ønsker noe som ligner på Bolærne i bytte, og har etter det Bellona Web erfarer vist størst interesse for Melsom videregående skole. Denne eiendommen grenser mot Brunstad Conference Center, og ville være et glimrende bytteobjekt sett fra BCCs side.