Nyheter

Arrogant av Regjeringen

Publiseringsdato: 6. desember, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Etter alle stridighetene rundt salget av Østre Bolærne påla Stortinget i sommer Regjeringen å foreta en gjennomgang av Statens eiendommer som skal avhendes, samt utarbeide en plan for hvordan allemannsretten best kan ivaretas. Dette har Forsvarsdepartementet tolket på sin egen måte.

Dette pålegget har Forsvarsdepartementet ”løst” ved å sende en liste til Stortinget over alle eiendommer som skal selges av Forsvaret. Den totale planen for alle eiendommene som skal avhendes, og som Stortinget ba om, glimret med sitt fravær.

I Iverksettingsbrev for Forsvarsbygg 2004 heter det blant annet at Forsvarsbygg skal foreta en fullstendig gjennomgang av Forsvarets eiendommer og anlegg for å kartlegge hvilke som er interessante i forhold til muligheter for friluftsliv og/eller kulturhistorie. Videre pålegges det Forsvarsbygg å støtte Forsvarsdepartementet i å utarbeide en plan for ivaretakelse av allemannsretten og vern av slike eiendommer ved en eventuell avhending.

Skulle utarbeide en plan
Målsettingen var at departementet skulle komme tilbake med resultatet av gjennomgangen og et forslag til utarbeidelse av en plan i forbindelse med framleggingen av St.prop. nr 1 (2004-2005) Det var også nevnt som en forutsetning at Forsvarsdepartementet etablerte en intern arbeidsgruppe som skulle gjennomgå retningslinjene for salg av forsvarseiendommer, samt at det skulle søkes kontakt med andre relevante departementer som Finans- og Miljøverndepartementet.

Isteden har Forsvarsdepartementet valgt å fraskrive seg ansvaret og heller lempe det over på kommuner og fylkeskommuner ved å gi dem forkjøpsrett. Vedtaket om at det skulle lages en plan anser departementet som oppfylt ved at det gis myndighet til dem som har forutsetninger til å foreta slike avgjørelser. Men politisk rådgiver for Kristin Krohn Devold, Bengt Eidem, presiserer overfor Aftenposten at departementet samtidig gjennomgår en rekke eiendommer sammen med Landbruks- og Miljøverndepartementet.

-Høy på pæra
– Forsvarsdepartementets arroganse har ikke opphørt, sier styreleder i Bellona Olaf Brastad til Bellona Web. Det virker som om både den engasjerte opinion, lokale myndigheter og stortingsrepresentanter er fiender som skal nedkjempes med arroganse. Den saksbehandlingen som Stortinget påla departementet, tar konsekvensene av at dette er saker som ikke skal avgjøres i forsvarets lukkede rom. Det er et bredt folkelig engasjement knyttet til avhendingen av forsvarets eiendommer. Dette viste Bolærne-saken, og det kommer til å bekreftes framover. Hensikten med Stortingets vedtak var nettopp å unngå tilsvarende situasjoner hvor Forsvarsdepartementet endret spillereglene underveis. Dette har Krohn Devold og hennes støttespillere nå valgt å overse. Et passende folkelig uttrykk for dette er «høy på pæra», avslutter Brastad.