Nyheter

Østre Bolærne i flittig bruk

Ett år etter Miljøpatruljen ankret opp utenfor Østre Bolerne kan Bellonas Marius Dalen og Frederic Hauge fornøyd konstatere at folkeaksjonen vant fram.
Foto: Bellona/Gunnar Grini

Publiseringsdato: 30. mai, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Denne helgen var det nøyaktig ett år siden Folkeaksjonen Bolærnes Venner startet arbeidet med å få omgjort salget av Østre Bolærne og gjøre øya tilgjengelig for alle. Bellona besøkte øya under Miljøpatruljens opphold i Tønsberg, og er strålende fornøyde med at båtfolket nå har tatt øya i bruk.

Miljøpatruljen:

Folkeengasjementet vant fram
Søndag 29. mai i 2004 ankret Bellona opp med S/Y Kallinika utenfor Østre Bolærne for å protestere mot at øyperlen skulle selges til private interesser og dermed ikke være tilgjengelig for alle. Salget skapte et enormt engasjement blant båtfolket og andre friluftsinteresserte i Vestfold, og allerede 1. juni startet Folkeaksjonen Bolærnes Venner opp. Lørdag 6. juni ble det arrangert en folkemønstring der omfanget av motstanden mot regjeringens planlagte salg av Østre Bolærne til Smiths Venner effektivt ble demonstrert da rundt 700 båter – med anslagsvis 3000 mennesker ”tok øya tilbake”. Båter reiste i konvoier ut fra Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Åsgårdstrand, Holmestrand og Horten for å vise hva de synes om eiendomshandelen.

Folkemønstringen ble endelig kronet med seier ved årsskiftet 2005 da Nøtterøy kommune tok over Mellom Bolærne og en rekke mindre øyer i tilknytning til denne. Stidens kjerne, Østre Bolærne, ble overtatt av Vestfold fylkeskommune. I ettertid har også Nøtterøy kommune kjøpt seg inn i Østre Bolærne med en liten eierandel.

5f4e8a39156377b08b5b4961a44901a8.jpeg Photo: Foto: Bellona/Gunnar Grini

Østre Bolærne godt besøkt
Bellona synes det var naturlig å besøke Østre Bolærne i forbindelse med Miljøpatruljens opphold i Tønsberg, ett år etter at kampen startet. Og gledelig nok er øya nå tatt i bruk av båtfolket i et slikt omfang ikke engang de største optimistene våget å håpe på. Bolærne er en friluftsperle og egner seg godt for bruk ettersom den både er fint opparbeidet av forsvaret, som har disponert øya siden 1916, og samtidig har bevart en flott natur og egenart.

Øya har også blitt godt tilrettelagt for bruk, og det er bl.a. satt opp rutebåt ut til øya. M/S NORSUND tar inntil 90 passasjerer og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Båten går fra Tønsberg via Husvik til Bolærne tre ganger daglig helt ut i september.

Offisiell åpning
Lørdag 18. juni blir det offisiell åpning av Østre Bolærne. Det er lagt opp til et variert program som spenner fra historievandring, fokus på øyas natur og ulike underholdningsinnslag. Bellona vil også delta på arrangementet.