Nyheter

Bolærne-saken redder flere perler

Bellonas Olaf Brastad holder appell under folkeaksjonen for Bolærne i juni 2004.
Foto: Bellona arkiv

Publiseringsdato: 22. august, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

I fjor var det stor ståhei rundt Forsvarets salg av Østre Bolærne, et salg som ble stoppet mye takket være Bellona og folkeaksjonen Bolærnes venner. Som en direkte konsekvens av denne saken har Stortinget nå vedtatt at 30 forsvarseiendommer fortsatt bør være i offentlig eie.

16 av disse bør etter statens mening være eid av kommunen. Eiendommene blir nå tilbudt kommunene, med 50 prosent statlig bidrag. Forutsetningen er at eiendommen helt eller delvis nyttes til allmenne friluftsformål.


Det var flausen med salget av Østre Bolærne til Smiths venner i fjor sommer som fikk Stortinget til å be regjeringen gå gjennom de av forsvarets eiendommer som skulle avhendes, med tanke på hvilke flere eiendommer som ville være av interesse for allmennheten. Både friluftsliv, kulturhistorie og eventuelt vern av eiendommen skulle tas hensyn til.


De nye rutinene er nå på plass. Alle forsvarseiendommer som skal avhendes, blir vurdert av Direktoratet for Naturforvaltning for å sikre at friluftsinteressene blir ivaretatt. Staten har fremdeles forkjøpsrett. Dersom ikke staten skulle være interessert, har fylkeskommuner og kommuner forkjøpsrett, men da til takst. Her ser vi også en forbedring i kjølvannet av Bolærne-saken – da hadde nemlig bare kommunen forkjøpsrett, ikke fylkeskommunen. Noe Vestfold fylkeskommune fikk merke da de trodde de hadde forkjøpsrett på Østre Bolærne. Det er derfor gledelig at Stortinget har tatt seg forsvarsdepartementets noe rigide tolkning av kommunebegrepet ad notam og sørget for et klarere regelverk.