Nyheter

Alvorlig påstand om kreftfremkallende benzen i brus

Publiseringsdato: 23. februar, 2006

Skrevet av: Rune Frøyland

Europeiske matsikkerhetsmyndigheter ble i dag tatt på senga av en nyhet som har vært godt kjent blant amerikanske drikkevareprodusenter siden tidlig på 1990-tallet. Benzen er for øvrig et stoff som en betydelig del av Norges befolkning daglig blir utsatt for gjennom å puste inn dårlig byluft.

Svenska Dagbladet melder i dag at en avhoppet kjemiker fra brus- og sjokoladeprodusenten Cadbury-Schweppes har avslørt at vanlig forekommende og godkjente forbindelser i en rekke brustyper kan reagere og danne det blodkreftfremkallende stoffet benzen. Det er vitamin C (askorbinsyre) og konserveringsmiddelet natriumbenzoat som under visse betingelser kan reagere med hverandre og danne benzen.

Grenseverdiene for benzeninnhold i drikkevann er satt til 10 ppb (milliarddeler, dvs. mikrogram pr. liter) av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og 5 ppb av amerikanske miljømyndigheter, mens EU kun tillater 1 ppb. EUs krav er identisk med det som er nedfelt i den norske drikkevannsforskriften.

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Siw Ulvehøj, sier at denne nyheten kom helt overraskende på dem, men at de nå har snudd seg rundt umiddelbart for å få alle fakta på bordet. Mattilsynet er i kontakt med alle brusprodusentene, og det vil helt klart bli forlangt omfattende prøver for å få kartlagt en eventuell helsefare.

Stein Rømmerud, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Norge, sier at de har vært klar over problemstillingen i mange år og tar jevnlig prøver av sine produkter. De har målt maksimale benzennivåer på 2-3 ppb i sine produkter (i hovedsak Fanta) ved noen anledninger, og han hevder at deres produkter alltid ligger langt under de faregrensene som WHO og amerikanske myndigheter har satt. Imidlertid er det norske regler som gjelder i Norge, og Bellona vil følge opp denne saken i samtalene med vår samarbeidspartner Coca-Cola og kreve at innholdet av benzen og andre giftstoffer aldri må overstige EUs og dermed norske myndigheters krav.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) skriver på sine hjemmesider at benzen har virkninger på det genetiske materialet selv ved relativt lave eksponeringsnivåer og kan forårsake ondartet sykdom (leukemi). Risikoen for dette er imidlertid svært liten.

I følge den offentlige miljøportalen www.miljostatus.no er hovedkilden til benzen i byluft uforbrent bensin (gjennom fordampning og i eksos) som kommer fra veitrafikk. Visse typer industri, som oljeraffinerier, kan også være kilde til benzen. Det er for øvrig overskridelser av de nasjonale målene for benzen i byluften i Oslo og Trondheim (se linker til kart under eksterne lenker til høyre på siden).

Bellona mener det er beklagelig at norske myndigheter ikke har vært klar over en problemstilling som har vært kjent så lenge og forventer at det blir satt i verk de nødvendige undersøkelser og informasjonstiltak også når det gjelder andre norske drikke- og matvarer. Det må ikke være noen tvil om at norske borgere til enhver tid har rett til å vite hvilke potensielt farlige forbindelser som finnes i mat, drikke og luft. Bellona krever at de ansvarlige myndigheter går gjennom alle de benzenkilder som kan utgjøre en helserisiko og lager en oversikt over de viktigste. Dernest bør det utarbeides råd for hvordan produsenter og forbrukere kan ta sine forholdsregler for å unngå unødig eksponering. For øvrig er det god grunn til nok en gang å minne norske samferdselsmyndigheter om deres ansvar for å bedre byluftkvaliteten.