Nyheter

Utryddet livet i Akerselva

Publiseringsdato: 8. mars, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellona har i dag anmeldt Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune for brudd på Forurensningsloven, etter et klorutslipp på 6000 liter klorvann fra renseanlegget øverst i elva drepte mesteparten av fisk, kreps og bunndyr i elva.

Onsdag 2. mars ble det kjent at døde fisker var funnet i Akerselva, forgiftet av klor. 6000 liter klorvann var lekket ut fra Oset Renseanlegg øverst i elva ved Maridalsvannet.

Død elv

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) undersøkte mandag 7. mars elva og fant at det aller meste levende var drept. Seniorforsker Torleif Bækken i NIVA sier til NRK at utslippet er noe av det verste i elvas historie.

 – Vi har funnet én fisk det så vidt var liv i, ellers har vi bare funnet død fisk. Vi har også funnet ganske mye død kreps, særlig i de øvre delene av elva, og døde frosker. Det står også dårlig til med insektlivet og dyrene på bunnen. Der er det ikke helt dødt, men de aller fleste gruppene ser ut til å være borte, sier Bækken.

Kan ta år før det igjen blir levelig for fisk

NIVA mener det kan ta minst to år før bunndyrbestanden, som er en viktig næringskilde, tar seg opp igjen slik at fisk kan settes ut.

– Vi må nå følge opp og se når fisk igjen kan introduseres, sier seniorforsker i Niva, Torleif Bækken.

[picture1{Denne tanken ble fylt til randen med klor dagen før lekkasjen i et rør lenger nede. Før lekkasjen ble stoppet, var tanken nesten tom.}right]Giftsjokk

Nå er det nødvendig å få en oversikt over hva som er ødelagt og hvilken risiko de delene av økosystemene som ikke er berørt, løper. Hvis det nå viser seg at elva er økologisk rasert, vil Bellona ha en plan for rehabilitering av elva.

– Etter et giftsjokk som dette, vil vannet fort bli rent igjen, men når enkeltorganismer i næringskjeden er utradert vil hele balansen forykkes. Ingen kan foreløpig si når elva kan friskmeldes, sier fagrådgiver i Bellona, Sigurd Enge.

– Dette er et slag i trynet på alle de frivillige som i flere tiår har jobbet for å rense opp i elva og forbedre forholdene i Akerselva. Alle mulige utslippskilder må nå gjennomgås langs hele elva. 

Hva har vi å lære av dette?

Det er antagelig andre renseanlegg for drikkevann over hele landet med store mengder klor. Oppbevaring og håndtering av dette bør nå kvalitetssikres.

 

Kontaktpersoner for pressen: 

Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona, tlf.: 922 64 703, marius@bellona.no

Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona, tlf.: 970 875 33, sigurd@bellona.no

Ruth Lothe, informasjonsrådgiver i Bellona, tlf.: 905 11 493, ruth@bellona.no