Nyheter

Sitater fra Olje- og energiminister Frøiland om Troll Vest og rensing av CO2

Publiseringsdato: 23. april, 1997

Sitater fra Frøiland

23 april 1997: I et svar til Stortingets Energi- og miljøkomite vedrørende mulighetene for rensing og deponering av CO2 fra Troll Vest heter det fra Statsråd Ranveig Frøiland (uthevingene er våre):

"Et alternativt tiltak for å redusere CO2-utslippene kan være å flytte gassturbinene på land. Dersom kraftturbinene flyttes på land og plattformen forsynes via vekselstrømskabel, vil vekt- og plassbehov på plattformen kunne holdes innenfor dagens planer. Et landbasert kraftgenereringssystem vil ha vesentlig høyere virkningsgrad, noe som vil redusere utslippene med om lag 30% fram til et seperasjonsanlegg kan stå ferdig. Det vil dermed også generere mindre CO2 og kreve et mindre seperasjonsanlegg. Når så teknologien er tilgjengelig kan et landbasert kraftgenereringssystem på en enklere måte bli ombygget for å fjerne CO2. Ved økt virkningsgrad vil det dessuten frigjøres gass som kan selges i markedet og dermed bidra til å forbedre økonomien". … "konklusjonen på dette arbeidet vil etter planen bli forelagt Stortinget i løpet av våren".