Nyheter

Ekspedisjonssjef: – CO2 er forurensing

Publiseringsdato: 28. mai, 1997

Skrevet av: Tor Bjarne Christensen

I sin lærebok om miljørett slår regjeringens fremste lovekspert Inge Lorange Backer fast at CO2 er forurensning. Dermed gir han Bellona rett og gjør det vanskeligere for regjeringen å forsvare sitt syn.

I et brev til Olje- og energidepartementet fastslo Bellona at konsesjonen til å bygge gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø er ugyldig. Bellona viste til at Norges vassdrags- og energiverk og Olje- og energidepartementet ikke hadde hjemmel i Energiloven til å tillate utslipp av CO2 fra slike kraftverk. CO2 er forurensning og må behandles av forurensningsmyndighetene, påpekte Bellona.

Og det samme skriver ekspedisjonssjef Backer i Justisdepartementet i læreboken Innføring i Naturressurs- og miljørett fra 1995, som brukes i jusstudiet. Backer skriver: «Forurensningsproblemene kan grupperes på forskjellige måter – etter utslippets art (avløpsvann, avgasser, støy, osv., og mer spesifikt CO2, kvikksølv, svovel, osv).» Han skriver også at forurensningsloven er hjørnestenen i lovverket om forurensninger – og at CO2-utslipp kommer inn under forurensningslovens bestemmelser. Til Arbeiderbladet gjentok Ranveig Frøyland i går at CO2-utslipp er et klimaproblem, ikke et forurensningsproblem. Til Stavanger Aftenblad sier hun: -Jeg har tidligere sagt at vår avgjørelse vil foreligge i månedsskiftet, og intet tilsier en annen tidsplan. Jeg regner med at konklusjonen er klar i neste uke.