Nyheter

Jus-feil kan stanse gasskraftverkene

Publiseringsdato: 26. mai, 1997

Skrevet av: Tor Bjarne Christensen

I et brev til Olje- og energidepartementet (OED) fastslår Bellona at konsesjonen til å bygge gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø er ugyldig. -Loven gir ingen hjemmel for NVE og OED til å tillate utslipp av CO2 fra slike kraftverk, skriver Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona peker på et moment som hittil ikke har vært fremme i gasskraftsaken. Poenget av så stor betydning at det stiller både gasskraftsaken og konsesjonenes gyldighet i et helt nytt lys. Bellona krever at byggingen av kraftverkene på Kollsnes og Kårstø utsettes.

Ifølge Bellona har Norges vassdrags- og energiverk (NVE) gitt Naturkraft en generell tillatelse til utslipp av CO2 fra de planlagte kraftverkene på grunnlag av Energiloven. Men Energiloven omhandler energispørsmål og gir ikke hjemmel for en slik utslippstillatelse. Det vil være kulturminnemyndighetene som avgjør om gasskraftverk kan bygges i et område med kulturminner – og ikke NVE. Bellona påpeker at forurensningssaker tilsvarende må avgjøres av forurensningsmyndighetene.

– Konsekvensene av dette er at de konsesjonene som ble fattet 30. oktober 1996 må ansees som ugyldige, skriver Hauge. Han ber Olje- og energidepartementet gjøre rede for hvilken rettslig adgang Energiloven gir til å gi utslippstillatelse fra de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes. Kopi av brevet er sendt til statsministerens kontor og Miljøverndepartementet.