Nyheter

Nye reaksjoner på brev av 22. mai

Publiseringsdato: 29. mai, 1997

Presseklipp

Ranveig Frøiland, Olje- og Energiminister:

Et annet problem: "Hvis forurensningsloven skal brukes slik, så skal det være ut fra CO2 som et klimaproblem."
Arbeiderbladet.

Stø kurs: "- Jeg blir lei meg når folk sier at vi ikke har hørt på innvendingene."
"- Vi har vært veldig grundige. Saksbehandlingen har vært skikkelig."
Dagbladet

Skikkelig: "I 1995 forlangte Jens Stoltenbergs departement å få fjernet to kapitler fra den bestilte rapporten «Naturgass i Norge» utarbeidet av SNF."
"Neste gang regjeringskvartalet grep inn, var under sluttforhandlingen i Grønn skattekommisjon i fjor vår. Etter lang tids arbeid ble plutselig kommisjonens fire byråkratmedlemmer instruert av regjeringen: De måtte holde seg unna spørsmål om CO2-avgift."

Dagbladet