Nyheter

Bellona fikk rett om CO2-juss

Publiseringsdato: 4. juni, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

Olje- og energiminister Ranveig Frøiland slo full retrett i Stortingets spørretime idag, i det hun slo fast at CO2-utslipp skal behandles av forurensingsmyndighetene. Frøilands tidligere forsøk på å skille mellom forurensing og klimaspørsmål falt dermed i fisk.

Det var i dagens spørretime på Stortinget SVs Erik Solheim stilte spørsmålet til Olje- og energiministeren. Solheim viste til Bellonas Arbeidsnotat om hvem som kan gi tillatelse til utslipp av CO2 i Norge, og spurte "Kan statsråden klargjøre hvordan, og av hvem, CO2-utslipp skal behandles, og om konsesjonstillatelsen til gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes er korrekt gitt i henhold til gjeldende regelverk?"

Frøiland brukte det meste av svaret sitt til å forsvare den konsesjonsbehandlingen som er foretatt til nå, men måtte avslutte med "Spørsmåla om [CO2-] utslepp skal forureiningsstyresmaktene handsame etter forureiningslova. Den nærare praktiseringa av denne lova på slike utslepp vil styresmaktene kome attende til seinare."

Dermed innrømmer hun at hverken Stortingets tidligere behandling av gasskraftverkene, eller NVE konsesjonsbehandling av selve byggingen, innebærer noen tillatelse til å slippe ut klimagassen.

Omkamp om CO2-utslipp
Så sent som 27. mai sa Frøiland til Arbeiderbladet at "[CO2-problematikken] er ikke et forurensningsproblem, men et klimaproblem. Forurensningsproblemer reguleres av forurensningsloven. Vi regulerer CO2-utslippet med avgifter og gjensidige avtaler." I dag slo hun altså full retrett. –Dette betyr full seier til Bellona, sier Erik Solheim etterpå.

– Regjeringen innrømmer omsider at CO2-utslipp er forurensing slik dette defineres i lovverket, sier Frederic Hauge til Bellona Web. Han satt i Stortingets diplomatlosje da Frøiland måtte gi han og Bellona rett. –Statens forurensingstilsyn (SFT) må nå behandle CO2-utslippene på lik linje med andre utslipp. Jeg tar det for gitt at SFT griper muligheten til å pålegge kraftverkene rensing og deponering av utslippene, slik Bellona lenge har gått inn for, avslutter Hauge.