Nyheter

Gasskraftaksjonistene er på plass

Publiseringsdato: 21. juni, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Øygarden (Bellona Web): Klokken 14 i dag åpnet Fellesaksjonen mot Gasskraftverk sin protestleir i Øygarden, kort vei fra ett av Naturkrafts planlagte gasskraftverk. 2000 personer har så langt sagt seg villige til delta i sivil ulydighetsaksjoner mot de to planlagte gasskraftverkene.

Motstanden mot gasskraftverkene blir stadig sterkere. Siden begynnelsen av mai har antall personer som er villige til å aksjonere blitt fordoblet. –På mobiliseringslistene er det folk i alle aldere og fra alle samfunnslag, forteller Egil Sele i Fellesaksjonen.

Med åpningen av teltleiren er aksjonistene nå på plass i området, og der vil de være fram til 10. august – da leiren avsluttes med et stort miljøtreff.

Venter på SFT
Gasskraftsaken er nå oversendt til Statens forurensningstilsyn (SFT). Gasskraftmotstanderne venter spent hva forurensningsmyndighetenes behandling av utslippene vil føre til.
– SFT må stille strenge krav for å ha noen troverdighet i denne saken, sier Sele.
– Det har vært mye snakk om ny teknologi. Men så lenge utbyggerne sier at dette ikke kan tas i bruk, må utbyggingsplanene skrinlegges.
Han peker også på at Norge med sin holdning til gasskraftverkene blir en sinke internasjonalt i klimaspørsmål. -Norge legger opp en strategi som gjør oss til en bremsekloss, fastslår gasskraftmotstanderen.