Nyheter

Overlater alt til SFT

Publiseringsdato: 5. juni, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Olje- og energidepartementet overlater hele gasskraftsaken til Statens forurensningstilsyn. Det kom fram på en pressekonferanse klokken 15 i dag. —Byggestart for gasskraftverkene blir opp til SFT, sier olje- og energiminister Ranveig Frøiland.

Olje- og energidepartementet (OED) la i dag fram resultatet av sin behandling av ankene på NVEs konsesjon til Naturkraft. Ankene fra miljøorganisasjonene ble ikke tatt til følge, men departementet kommer med en rekke krav til Naturkraft:

  • Naturkraft må legge til rette for separasjon og deponering av CO2, og delta aktivt i forskning og utvikling slik at denne typen teknologi kan tas i bruk. Hvordan dette skal gjennomføres skal behandles av SFT i forbindelse med utslippssøknaden.
  • Naturkraft må legge til rette for at det inngås avtaler med eierne av anleggene for ilandføring av gass på Kårstø om å utnytte varme fra gasskraftverkene.
  • Naturkraft må legge til rette for at energiinnholdet i kjølevannet på Kollsnes blir utnyttet i samarbeid med kommunene og oppdrettsnæringen OED skal godkjenne de løsningene for energiutnyttelse som legges fram.

—Det må nå settes igang en prosess mellom Naturkraft og SFT som skal se på de forskjellige utslippene, blant annet CO2 og NOx. Naturkraft kan starte bygging før de har utslippstillatelse hvis de får godkjennelse fra SFT, sier Frøiland.

Om dette vil utsette byggestart vil ikke Frøiland si noe om. På spørsmål om hun føler at regjeringen har blitt drevet fra skanse til skanse av Bellona de siste ukene, svarte statsråden: —Jeg føler at vi har gjort den jobben vi skulle gjøre.

—Vi ser på dette som en anledning til å spille ekstraomganger, sier Bellona-leder Frederic Hauge. —Det blir nå en ny kamp om CO2-utslippene.

Han forteller videre at Bellona vil gjøre en juridisk gjennomgang av ankebehandlingen til OED, blant annet for å se på hvor juridisk bindende kravene som er gitt til Naturkraft egentlig er.