Nyheter

Hydro med CO2-fri gasskraft

Publiseringsdato: 23. april, 1998

Skrevet av: Roger Grøndalen

Norsk Hydro er i stand til å bygge CO2-frie gasskraftverk. Dette kom fram da selskapet i dag lanserte planene om å bygge to slike gasskraftverk i Norge i løpet av få år.

Hydros gasskraftverk vil kunne redusere utslippene med 90 prosent sammenlignet med tradisjonell teknologi.

De CO2-frie gasskraftverkene bygger på en ny type teknologi utviklet av Hydro. Teknologien skiller seg fra tradisjonelle gasskraftverk ved at man i stedet for å brenne naturgassen direkte, brukes gassen til å spalte vann til hydrogen og karbondioksid. Hydrogengassen brukes til å produsere energi, mens CO2 skilles ut og injiseres under havbunnen i oljereservoarer.

Hydro ønsker å frakte klimagassen ut til Granefeltet og injisere den der. Dette vil øke trykket i oljereservoaret og være med på å øke oljeutvinningen. Mange steder brukes naturgass til å gjøre det samme. For å få den mengden CO2 Hydro trenger på Granefeltet, må de to gasskraftverkene til sammen produsere mellom 10-12 TWh.

-Denne teknologien vil kunne forandre de tiltak Norge velger for å nå de mål som er satt for CO2-reduksjoner og landets framtidige energiforsyning, sier Hydros toppsjef Egil Myklebust.

Dette er nok ikke tilfeldig at Hydro lanserer sin nye teknologi samme dag som regjeringen legger fram stortingsmeldingen om Norges oppfølging av Kyotoprotokollen og stortingsproposisjonen