Nyheter

Miljøseier i Barentshavet

Publiseringsdato: 27. august, 1998

Skrevet av: Cato Buch

Oljedirektoratet vedtok i går morges å ikke gi Hydro tillatelse til å bore etter olje i Barentshavet. Nå må oljeselskapene og myndighetene sette fokus på hva som kan gjøres i Nordsjøen, i stedet for å lete etter olje i sårbare områder.

Hydros leteboring i Barentshavet er stoppet. Dette er gledelig, men nå må oljeselskapene og myndighetene sette fokus på andre felt enn nye utbygginger i sårbare områder. Drift på Snøhvitfeltet egner seg ikke, av ressurs- og miljøhensyn, enten du ønsker å øke norsk produksjon eller ønsker å redusere norsk produksjon av olje og gass. Det er det første man stopper hvis man ønsker å redusere utvinningstempoet, og det siste man setter igang hvis man ønsker å øke det.

Leteboringen til Hydro var en del av planleggingen av full drift på Snøhvit feltet. Å heller satse på effektivisering av eksisterende felt er mer lønnsomt, både av miljømessig og ressursmessige årsaker, enn å starte opp et nytt felt med lang vei til eksisterende infrastruktur.