Nyheter

Nei til Industrikrafts planer

Publiseringsdato: 25. oktober, 1999

Skrevet av: Cato Buch

Bellona går i sin høringsuttalelse kraftig imot Industrikraft Midt-Norges planer om gasskraftverk på Skogn. Planene vil bidra til å øke klimautslippene nasjonalt og globalt i en periode da Norge og andre land har forpliktet seg til å foreta betydelige reduksjoner av de samme utslippene.

Industrikraft Midt-Norge ønsker å bygge et 800 MW gasskraftverk i Skogn. Gasskraftverket vil slippe ut henholdsvis 2,2 millioner tonn CO2 og 1100 tonn NOx per år, og bidra til å øke utslippene i Norge med henholdsvis 5,3 og 0,5% i en periode da landet har forpliktet seg til å foreta betydelige reduksjoner av de samme utslippene.

Industrikraft viser i konsekvensutredningen til at Norge har vedtatt en å være selvforsynt med fornybar energi i et normalår uten at selskapet trekker konsekvensen av dette, men likevel fremmer bruk av gasskraft.

I Industrikrafts konsekvensutredning legger man til grunn at man trenger mer kraft som kan dekkes med gasskraft og at dette vil gi lavere utslipp enn kullkraft. Bellona vil bemerke at en vekst i elektrisitetsforbruket basert på hverken kullkraft eller gasskraft gir reduserte utslipp.