Nyheter

De forskjellige CO2-frie gasskraftverkene

Publiseringsdato: 25. februar, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Bellona presenterer her en oversikt over de forskjellige CO2-frie gasskraftverkene.

 

 

Aker Maritime

Gasskraft uten utslipp av CO2 og NOx er løsningen til Aker Maritime. Produksjonen skjer gjennom tre trinn. I første trinn suges luft inn. Nitrogen skilles ut, slik at de står igjen med ren oksygen. Deretter forbrennes naturgass sammen med ren oksygen. Det gir kraft til å drive en dampkjele eller en turbin, eventuelt begge deler. Til slutt sitter man igjen med eksos bestående av CO2 og rent vann. CO2-en komprimeres til flytende form og kan brukes enten i industrien eller til innsprøytning i oljefelt.

ed30341d08e58185d0d6517abeba07b1.gif

Bellona

Anlegget Bellona foreslår bruker brenselceller og gass til å produsere elektrisitet. Høytemperatur brenselceller bruker naturgass eller biogass direkte. Eksosen består av vann og CO2. Man trenger da kun å fjerne vannet før CO2 går til deponering.