Nyheter

Gasskraftteknologi kan bli Norges store eksportprodukt

Full sal på Stortinget
Maria Jorem, Bellona

Publiseringsdato: 22. februar, 2000

Skrevet av: Maria Jorem

Bellona tror på bygging av forurensingsfrie gasskraftverk allerede i dag, og er redd for at kompetansen i Norge vil forsvinne fra landet hvis vi ikke satser nå.

— Min innstendige bønn er at debatten løftes opp til å dreie seg om Norge som energinasjon sine enorme muligheter til å eksportere ny teknologi, og i hvilken grad vi ønsker å ha avgjørende betydning i å løse verdens klimaproblemer. Med disse ordene avsluttet Frederic Hauge gasskraftseminaret, som ble arrangert av Venstre og Bellona for en fullsatt sal på Stortinget tirsdag.

Gasskraftverk i dag
Norske miljøer har kommet langt innen gasskraftteknologien. Både Kværner, Hydro og Aker Maritime har eksisterende teknologier for rensing av CO2-gass. Dette muliggjør dermed bygging av forurensingsfrie gasskraftverk allerede i dag hvis de økonomiske rammevilkårene hadde ligget til rette, kunne Thomas Palm fortelle.

Bellonas Erik Sauar kom også med forslag og beregninger på hvordan disse rammevilkårene kunne endres slik at bedriftene kan bli økonomisk lønnsomme. Samlet vil Bellonas forslag til CO2-fri gasskraftutbygging kunne trenge avgiftslettelser. Dette innebærer fritak for investeringsavgiften, redusert el-avgift og merverdiavgift.

–Etablering av CO2-frie gasskraftverk avhenger av tilstrekkelig elpris på samme måte som for konvensjonelle gasskraftverk. Til syvende og sist er det jo den politisk viljen til å forandre de økonomiske rammevilkårene som vil være avgjørende, sa han.

Kompetanseflukt
Carl W. Hustad representerte den fremste kompetansen innenfor CO2-fjerning og gasskraftforskning. Han uttrykte bekymring for hva som ville skje hvis ikke Norge benyttet seg av disse ressursene.–Bygges det ut to små, konvensjonelle gasskraftverk nå, vil denne dyrebare kompetansen og erfaringen vi har bygget opp forsvinne til utlandet der det også skjer mye på forskningsfronten.

Det at Norge ligger såpass langt fremme er nettopp en av Bellonas store argumenter for å satse på utbygging av CO2-frie gasskraftverk nå. I tillegg til salg av ren energi, vil Norge kunne bli en stor eksportør av ny gasskraftteknologi til utlandet.

311e266dd04c82c5e56ff928de12c519.jpeg Photo: Maria Jorem, Bellona

Bedre ressursutnyttelse
I dag bruker Norge enorme verdier på å pumpe naturgass tilbake ned i oljefellene for å opprettholde trykket. Mye av den gassen, rundt 10 milliarder standard kubikkmeter årlig, er det ikke mulig å utvinne senere.

Her kan vi isteden bruke den utrensede CO2-gassen som trykkgass, foreslo Bellona. I tillegg til at vi får en bedre ressursutnyttelse, finner vi også et egnet sted for deponering av gassen.

De beste forholdene
Norge burde i fremtiden ha de beste forutsetningene for å bli verdens ledende eksportør av ren energi og teknologi. Landet ligger først og fremst i nærhet av ressursene, både energien og løsningene. Vi er en betydelig energiprodusent med 75% av oljereservene, 45% av gassreservene og 30% av vannkraften i Vest-Europa. Og vi har de beste forholdene for fornybar energi.

–Petroholikerene må gå ut av oasen sin og drive litt ørkenvandring, slik at de forstår at forurensningsfrie gasskraftverk må bygges nå og ikke om 10 år, sier Frederic Hauge lettere oppgitt.