Nyheter

Gasskraftverk på Youngstorget

Arbeiderpartiet tar ikke trusselen om katastrofale klimaendringer på alvor, sier NU leder Einar Håndlykken
Foto: Natur og Ungdom/ NNV

Publiseringsdato: 10. februar, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Aksjonister fra Natur og Ungdom omgjorde i dag Arbeiderpartiets kontorlokaler på Youngstorget i Oslo til et forurensende gasskraftverk. -- AP virker mest opptatt av hvordan vi i Norge kan kjøpe oss fri fra ansvar for klimaendringene, sier leder av Natur og Ungdom Einar Håndlykken.

Gasskraftsaken har igjen blitt aktualisert gjennom Stortingets behandling av energimeldingen. Her vil AP, H og FrP prøve å presse gjennom bygging av gasskraftverk. Det er ventet at energi- og miljøkomiteen på Stortinget vil avgi sin innstilling i saken i slutten av februar.


På taket av bygningen som huser Arbeiderpartiets hovedkontor, monterte aksjonister fra Natur og Ungdom en tre meter høy og brun pipe, hvor store røykmengder ble spydd ut.


–Arbeiderpartiet tar ikke trusselen om katastrofale klimaendringer på alvor. I stedet for å arbeide for å kutte utslippene av gasser som ødelegger klimaet, prøver partiet å presse gjennom bygging av gammeldagse og forurensende gasskraftverk, koste hva det koste vil, sier Einar Håndlykken.


–Vi har stoppet planene om gasskraftverk på hele 90-tallet. Vi klarte å presse Jagland til å legge gasskraftplanene på Vestlandet på is i 1997. Det skal vi klare igjen. Blir det gasskraftutbygging, kommer vi til å sette igang en storstilt mobilisering til sivil ulydighetsaksjoner, lover Håndlykken.