Nyheter

– Ingen konvensjonelle gasskraftverk i min tid

Publiseringsdato: 4. februar, 2000

Skrevet av: Maria Jorem

Guro Fjellanger tror ikke på bygging av konvensjonelle gasskraftverk, hun kommer ikke til å trenere et vedtak fra stortingsflertallet, samtidig som hun helst ikke vil gå av.

Statsråd Guro Fjellanger inviterte til sin tradisjonelle presselunsj på fredag der hun selv ønsket å ta opp GMO- protokollen som nettopp ble vedtatt i Montreal, og byutvikling i et miljøperspektiv. Det var ikke til å se bort ifra at de fleste heller hadde lyst til å snakke om gasskraftsaken.


Fjellanger kunne fortelle at hun så det som svært lite sannsynlig at det ville bli bygd konvensjonelle gasskraft innen hennes tid som statsråd. Likevel ville hun ikke svare på om hun kom til å gå av hvis hun fikk stortingsflertallet mot seg.


Et kvotesystem er først på plass i 2008, og det er stor uenighet om hvor fort det er realistisk å sette igang utbyggingen. I følge Fjellanger mener de største optimistene at det er mulig å bygge gasskraftverk innen en treårs periode, mens de mer negative ikke tror på en utbygging før om en 10 til 15 år.


— Jeg ser det som betenkelig hvis det innen den tid ikke skulle ha kommet opp ny teknologi, sa miljøvernministeren.


For å stimulere til utbygging av de forurensningfrie gasskraftverkene, ønsker Guro Fjellanger å bidra til økt forskning og utvikling av ny teknologi.


— Det er viktig å komme i god dialog med dem som ligger fremst i rekken på dette feltet, som for eksempel Aker Maritim, slik at vi raskere kan komme opp med alternativer, kunne hun fortelle Bellona web.


Ikke uventet påpekte Fjellanger viktigheten av også å satse på andre former for miljøvennlig energi for å dekke opp under den økende kraftetterspørselen. Hun trakk fram vindparkprosjektet på Smøla som et vellykket eksempel der lønnsomheten har økt etter høyere elpris og fritak for investeringskostnader.


Guro Fjellanger hadde likevel ikke et klart svar på hvordan regjeringen skulle legge til rette for en omstilling innen leverandørindustrien, slik at disse kan begynne å levere komponenter til norsk vindmølleproduksjon, selv om hun innrømmet at dette var et finansieringsproblem.