Nyheter

Aksjon på taket av Stortinget

-Denne aksjonen er et forvarsel på hva stortingsflertallet vil møte hvis de gammeldagse gasskraftverkene blir forsøkt utbygget, sier Einar Håndlykken, leder i Natur og Ungdom
Rune Haaland, Bellona

Publiseringsdato: 6. mars, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Natur og Ungdom aksjonerte i dag mot Stortingets instruksjonsplaner i gasskraftsaken. - Det er uholdbart at vi har et flertall på Stortinget som ikke tar trusselen om katastrofale klimaendringer på alvor, sier Einar Håndlykken, leder i Natur og Ungdom.

 

Natur og Ungdom:

 

Med en lift kom flere representanter fra Natur og Ungdom seg opp på taket av Stortinget. Herfra hengte de ut et stort banner med teksten "Stopp gasskraftverkene". – Dersom det blir bygget sterkt forurensende gasskraftverk, kan vi love gasskraft-tilhengerne på Stortinget bråk. Denne aksjonen er et forvarsel på hva stortingsflertallet vil møte. Vi kommer til å gjennomføre store sivil ulydighetsaksjoner hvis de gammeldagse gasskraftverkene blir forsøkt utbygget, sier Einar Håndlykken.

Aksjonen var en protest mot stortingsflertallets forsøk på å presse gjennom utbygging av forurensende gasskraftverk. Aksjonen varte i omlag en time før politiet arresterte åtte aksjonister, også dem med ansvar for sikkerheten på bakken ble arrestert.

Natur og Ungdom-lederen tror likevel ikke at det blir noe av planene om forurensende gasskraftverk, og viser til at miljøbevegelsen har klart å stoppe gasskraftverkene før.

– Det er uholdbart at vi har et flertall på Stortinget som ikke tar trusselen om katastrofale klimaendringer på alvor. At stortingsflertallet bidrar til å øke utslippene istedenfor å redusere dem, er helt uakseptabelt, sier Håndlykken.

– Miljøtroverdigheten til stortingsflertallet i gasskraftsaken er lik null. Kullkraftargumentet er for lengst slått hull på. Å bygge ut gammeldagse gasskraftverk er uforenelig med en god miljøpolitikk, sier Håndlykken.