Nyheter

Les gasskraftinstruksen

Publiseringsdato: 3. mars, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Tirsdag 29. februar kom Stortingets energi- og miljøkomite med sin innstilling til energipolitikken. Komiteen vil her instruere regjeringen i gasskraftsaken.

Komiteen skriver i innstillingen: «Stortinget ber Regjeringen snarest treffe tiltak for omgjøring av vilkårene i de tildelte utslippstillatelser for gasskraftverk. Behandlingen av omgjøringssakene og eventuelle utslippssøknader for nye gasskraftverk forutsettes å skje innenfor forurensningslovens rammer, og slik at følgende retningslinje legges til grunn:
 
Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.»

Det er kommet mange synspunkter på denne innstillingen i media. Nå kan du selv lese innstillingen (se linken under), og gjøre opp din egen mening om dette er noe Stortinget bør vedta.

Den 9. mars skal Stortinget behandle denne saken, om dette blir det endelige resultatet vil vise seg…