Nyheter

Storbritannia vil redusere mer enn Kyotokravene

Publiseringsdato: 10. mars, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Storbritannia skal nå redusere sine CO2-utslipp med 21%. Det er nesten det dobbelte av Kyotokravene.

Mens Bondevikregjeringen i Norge måtte gå av fordi Stoltenberg ønsker økt CO2-utslipp, valgte Storbritannia i dag å gjøre det stikk motsatte ved å satse på større reduksjoner enn det Kyoto krever. – Storbritannia vil onsdag legge fram en plan for hvordan de ytterligere kan redusere klimagassutslippene, sier miljøvernminister Michael Meacher til Reuters.

– Vårt klimaprogram vil sørge for at UK kutter utslippene av klimagasser med 21,5%, nesten det dobbelte av Kyotokraven sa en stolt visestatminister John Prescott på en pressekonferanse i går.

Planen inkludere blant annet klimaavgifter, frivillige avtaler med industrien, avtaler med bilindustrien for redusert drivstofforbruk, og en ny lov som pålegger selgerne av elektrisitet å selge minst 10% fornybar energi.

Bellona har tidligere foreslått et slikt system der alle som selger strøm til alminnelig forbruk i Norge blir pålagt å sørge for at en viss andel kommer fra nye fornybare energikilder. Vårt forslag er salg av minst 5% ny fornybar energi innen 2005, altså halvparten av det Storbritannia nå krever.

Polen får krav fra EU om å øke innsatsen for å komme opp på EU- standard
Polen søker medlemskap i EU, og Margaret Wallstrøm rettet en hard kritikk mot landet under sitt nylige besøk. -Det juridiske arbeidet går for seint, overgangsperiodene er for lange, og viljen til å ta miljøspørsmålene på alvor må vises, sa Wallstrøm til reuters i går. Polen må jobbe hardere for å komme opp til EUs standard, ellers vil Polens medlemsskap i EU bli forsinket.