Nyheter

Putsj: Jens Juger

Forsida til Natur og Ungdoms nye miljømagasin Putsj
Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 28. april, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Jens Stoltenberg har støttet økt tempo i oljeutvinning, åpning for oljeboring i sårbare Skagerrak og kystnære områder av Norskehavet, redusert støtten til energisparing, …

Natur og Ungdom med nytt miljømagasin

Bellona vil gratulere Natur og Ungdom med et glimrende nytt miljømagasin. I det første nummeret av bladet Putsj gir Natur og Ungdom en oversikt over hva Jens Stoltenberg har bidratt med i miljøsaken. Putsj skriver:

«Fra 1993-96 var Jens Stoltenberg oljeminister i Gro-regjeringen. Her ble han den ideologiske føreren for at Norge skulle pumpe opp oljen vår så fort som overhodet mulig. – Vi må bore for barna, sa Jens om det sinnssyke tempoet. Under Jens ble det lettere og mer attraktivt for oljeselskapene å letebore, det viktigste for å øke oljeutvinningstempoet. Jens åpnet Norskehavet og Skagerrak for oljeboring, områder som fram til da hadde vært uberørt fordi de er kystnære og viktige for fugle- og fiskebestander. Dessuten sto han bak det såkalte Barentshavprosjektet, som gjorde det spesielt attraktivt for oljeselskapene å bore etter olje i Barentshavet, et ekstremt sårbart havområde.
 
Som energiminister reduserte Jens tilskuddene til miljøvennlig energiproduksjon. De har aldri vært så lave som i 1994 til 1996, mens Jens var olje- og energiminister. Samtidig fikk atomreaktoren i Halden dobbelt så mye penger som miljøvennlige energikilder. Når det gjelder energisparing, er det like ille. Bevilgningene gikk ned under Jens, til et historisk bunnivå også her.»

Merittlista:
1997-1999: Som stortingsrepresentant har Jens:

 

 • Gått inn for Regionfelt Østlandet i Stortinget.
 • Gått inn for utbygging av Øvre Otta-vassdraget.
 • Gått inn for utbyggingen av metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, som slipper ut 400.000 tonn CO2 i året.

1993-97: Som energiminister og finansminister har Jens:

 

 • Støttet atomreaktoren i Halden, som opprettholder gamle østeuropeiske atomkraftverk.
 • Støttet Statoils oljevirksomhet i militærdiktaturet Nigeria, der myndighetene henretter opposisjonelle.
 • Kuttet i støtten til miljøvennlig energi og holdt dem på bunnivå.
 • Kuttet i støtten til energisparing og holdt dem på bunnivå.
 • Åpnet 15 nye oljefelt, deriblant Åsgard, Oseberg, Njord, Norne. Disse feltene har økt CO2-utslippene fra Nordsjøen, og økt investeringene i oljesektoren med milliarder av kroner.
 • Presset igjennom ja til gasskraftverk i Stortinget i juni 1996, før miljøorganisasjonene og miljømyndighetene fikk uttale seg.
 • Gitt byggetillatelse til gasskraftverkene på Vestlandet, som forurenser like mye som 600.000 biler.
 • Åpnet for oljeleting langs den sårbare kysten i Norskehavet og Skagerrak.
 • Gjort det lettere for oljeselskapene Å letebore i Barentshavet. Boringen starter sommeren 2000.
 • Fjernet avgiften på fyringsolje, og dermed hindret mer miljøvennlig oppvarming.
 • Kuttet tilskuddene til kollektivtrafikk med 54 millioner i 1997.

1992-2000: Som nestleder i Arbeiderpartiet har Jens:

 

 • Gitt opp målsetningen om å redusere utslippene av farlige klimagasser.
 • Gitt opp målet om at strømforbruket i Norge skal dekkes av miljøvennlig energi, gått inn for gasskraft i stedet.
 • Felt regjeringen Bondevik på gasskraftsaken, og gått inn for å svekke forurensingsloven og endre på SFTs utslippstillatelse.

 

 

Kilde: Putsj