Nyheter

Mot konfrontasjon i Lofoten

Transocean Arctic

Publiseringsdato: 22. juli, 2000

Skrevet av: Thomas Palm

Det går mot konfrontasjon utenfor Lofoten hvor aksjonister fra Bellona og Natur og Ungdom ombord i skuta M/S Osan venter på oljeriggen Transocean Arctic. Aksjonen er en protest mot de planlagte oljeboringene i Barentshavet.

Miljøprotest mot oljeboring i Barentshavet

«Transocean Arctic» er planlagt brukt av Hydro, Statoil og Agip til å bore fire leitebrønner i Barentshavet. Riggen har allerede begynt å gå nordover, før det er avklart om de vil få tillatelse til å gjennomføre boringene. Oljedirektoratet har signalisert at tillatelse til boring vil bli gitt førstkommende søndag. Statens forurensingstilsyn har sagt nei til en av de fire planlagte boringene.

– Oljeforurensing i Barentshavet kan føre til enorme naturødeleggelser. Mot store oljeutslipp er oljevernberedskapen i Barentshavet til lite eller ingen hjelp. Lysforholdene, kulden og mye bølger gjør at oljevernet sjelden vil fungere i Barentshavet, sier Cato Buch, fagmedarbeider i Bellona.
 
Barentshavet er oppvekstområde for flere svært viktige fiskeslag og området er spesielt viktig for sjøfugler og sjøpattedyr. Samtidig som området er svært rikt, er det også sårbart.

I løpet av 90-tallet har norsk oljeproduksjon blitt fordoblet. Utslippene av klimagasser fra oljeindustrien er hovedårsaken til den rekordhøye veksten i de norske klimagassutslippene.

– Slippes oljeindustrien inn i Barentshavet, er det en stor trussel mot livet i dette sårbare og verdifulle havområdet. I tillegg vil oljeutvinning i Barentshavet gi nye, store og langvarige utslipp av klimagasser. Det må være grenser, også for oljeindustrien, sier Elin Lerum Boasson, nestleder i Natur og Ungdom.