Nyheter

Stanset seismikken

19d000e98f1b17aed31572d3ca6a16de
Seismikkskipet "Professor Polskov" stanses av fiskebåten M/S Knut Magne

Publiseringsdato: 14. juli, 2000

Skrevet av: 2367

Stanset seismikken

Hensikten med aksjonen er å markere motstand mot alle former for oljeleting og eventuell framtidig oljeproduksjon i dette viktige gyte- og fiskeområdet. Aksjonistene krever at leitingen etter olje i det sårbare havområdet avblåses.

Området utenfor Lofoten og Vesterålen hvor seismikkskytingen skal foregå er ikke åpnet for oljevirksomhet fordi det er svært sårbart og viktig for fiskerinæringen. Likevel har selskapet TGS-NOPEC Geophysical Company fått tillatelse til å undersøke havbunnen etter olje ved seismikkskyting fra båten «Polshkov».

– Det er meningsløst å leite etter olje i et område som er så sårbart og verdifullt som Lofoten og Vesterålen. Dette området må forbli stengt for oljeindustrien, sier Ane Hansdatter Kismul i Natur og Ungdom. – Vi frykter at seismikkskytingen vil skremme vekk fisken i ukevis, og dermed ødelegge for blant annet sildefisket, sier Ivar Henriksen, daglig leder av Nordland Fylkes Fiskarlag. Fiskere fra en rekke ulike havner i Lofoten og Vesterålen bidrar i aksjonene. Aksjonene får stor lokal støtte, blant annet fra lokallag av LO i Vesterålen.