Nyheter

Stanset seismikken

Seismikkskipet "Professor Polskov" stanses av fiskebåten M/S Knut Magne
Foto: Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 14. juli, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Torsdag stanset et tjuetall aksjonister fra Natur og Ungdom og Nordland Fylkes Fiskarlag seismikkskyting ytterst i Vesterålen. - Fiskeriinteresser og miljøinteresser står sammen i kampen mot oljeleiting utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Ivar Henriksen, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Stanset seismikken

Hensikten med aksjonen er å markere motstand mot alle former for oljeleting og eventuell framtidig oljeproduksjon i dette viktige gyte- og fiskeområdet. Aksjonistene krever at leitingen etter olje i det sårbare havområdet avblåses.

Området utenfor Lofoten og Vesterålen hvor seismikkskytingen skal foregå er ikke åpnet for oljevirksomhet fordi det er svært sårbart og viktig for fiskerinæringen. Likevel har selskapet TGS-NOPEC Geophysical Company fått tillatelse til å undersøke havbunnen etter olje ved seismikkskyting fra båten «Polshkov».

– Det er meningsløst å leite etter olje i et område som er så sårbart og verdifullt som Lofoten og Vesterålen. Dette området må forbli stengt for oljeindustrien, sier Ane Hansdatter Kismul i Natur og Ungdom. – Vi frykter at seismikkskytingen vil skremme vekk fisken i ukevis, og dermed ødelegge for blant annet sildefisket, sier Ivar Henriksen, daglig leder av Nordland Fylkes Fiskarlag. Fiskere fra en rekke ulike havner i Lofoten og Vesterålen bidrar i aksjonene. Aksjonene får stor lokal støtte, blant annet fra lokallag av LO i Vesterålen.