Nyheter

Internasjonalt prosjekt innen CO2-deponering

Publiseringsdato: 16. august, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Norsk Hydro deltar i et nytt samarbeidsprosjekt som skal finansiere forskningsarbeid innen CO2-deponering. I alt deltar 7 selskap fra den internasjonale olje- og energisektoren.

Første juli i år ble The Carbon Sequestration Initiativ (CSI) opprettet. CSI er et forskningskonsortium med utspring i Massachusetts institutt for teknologi (MIT). Hensikten er å finansiere forskningsarbeid ved instituttet innen utskillelse og deponering av CO2. Konsortiet har 7 medlemmer fra industri- og oljesektoren: American Electric Power, BP Amoco, Ford Motor Company, General Motors, Norsk Hydro, Texaco og TotalFinaElf.

«Mere enn 85 % av verdens energibehov dekkes per i dag gjennom fossile energiressurser, og gjennom deponering kan vi fortsette å bruke slike mens vi utvikler akseptable alternativ», sier Howard Herzog, direktør i CSI og førsteforsker ved MIT.

Deponering av CO2 innebærer fraseparering ved kilden, og påfølgende injisering i egnede geologiske formasjoner. Ideen ble første gang fremmet i 1977, og siden den gang er det bygd omlag 10 store anlegg for separasjon av CO2 fra eksosgass. Det er per i dag økende internasjonal interesse rundt emnet. I Norge arbeider blant annet Norsk Hydro, Kværner, Statoil og Aker Maritime med ulike separasjonsprosesser.

Bellona har tidligere omtalt et annet forskningsprosjekt innen samme felt – «The CO2 Capture Project». Dette er et samarbeid mellom 7 oljeselskap, herunder Norsk Hydro og Statoil, som strekker seg frem til 2006.