Nyheter

Miljøberedskapen totalt fraværende

Publiseringsdato: 11. august, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Miljøberedskapen i Barentshavet er i perioder lite effektiv eller totalt fraværende, uttaler Oljedirektoratet. Likevel lar de Hydro få bore etter olje før ankene er ferdigbehandlet.

Oljedirektoratet om Barentshavet:

Bellona og Natur og Ungdom aksjonerte nylig mot Hydros boring i Barentshavet. Organsisasjonene og Norges Fiskarlag har alle anket tillatelsen til boringen og krevd at selskapet må vente til klagene er ferdigbehandlet. Oljedirektoratet (OD) vil ikke stoppe Hydro, men sier samtidig i sin avgjørelse at miljøberedskapen i Barentshavet i perioder er lite effektiv eller totalt fraværende.

-Dette er svært oppsiktsvekkende uttalelser og en erkjennelse som gjør det umulig å forstå at de kan tillate oljeboring i Barentshavet. Dette strider mot alle prinsipper og retningslinjer som Storting og Regjering har vedtatt for oljevirksomheten, sier Thomas Palm, energiansvarlig i Bellona.

ODs hovedbegrunnelse for å ikke gi klagene såkalt «oppsettende virkning» – dvs. at man må vente med å bore til saken er ferdigbehandlet – er at de har gitt tillatelse til boringen. -Dette er en «God dag mann – økseskaft» begrunnelse som ikke innebærer noen realitetsbehandling av vårt krav om oppsettende virkning, sier Palm. Det er jo meningsløst å få medhold i klagen etter at boringen har skjedd og de enorme miljøkonsekvensene vi forsøker å unngå kan ha oppstått. For at klageretten ikke skal være illusorisk må vi jo få behandlet saken mens situasjonen er aktuell.

Bellona ser det derfor nå som særdeles viktig at Kommunal- og regionaldepartementet gir klagen oppsettende virkning slik at man kan få en reell behandling av saken. -Olje- og energiminister Olav Akselsen har allerede viste stor sympati for våre synspunkter og har lovt å se nærmere på saken for sikre en mer demokratisk saksprosess, avslutter Palm.