Nyheter

Bellona har anmeldt Norsk Agip

Publiseringsdato: 23. oktober, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Oljeselskapet Norsk Agip har sluppet ut for mye boreslam i den mest kystnære brønnen i Barentshavet. - Vi forutsetter en umiddelbar stans i letevirksomheten i Barentshavet, sier Frederic Hauge. Bellona anmeldte i dag Agip for brudd på forurensningsloven.

Bellona har i dag anmeldt Norsk Agip for brudd på forurensningsloven. Anmeldelsen er sendt til Hammerfest politikammer. Bakgrunnen er at Norsk Agip har sluppet ut for mye boreslam basert på kaliumformat i forbindelse med leteboringen i den mest kystnære brønnen i Barentshavet. Selskapet har tidligere fått utslippstillatelse for 58 tonn boreslam, men har sluppet ut 125 tonn.

Agip startet boring av brønn 7122/7-1 16. september. 26. september tok Agip kontakt med Statens forurensningstilsyn (SFT) hvor de muntlig redegjorde for at de kom til å overskride utslippstillatelsen. I følge Agip skyldtes overskridelsen at det etter boring av 300 meter hadde oppstått problemer på grunn av en reaksjon mellom formasjonen og den brukte borevæsken. Tre dager etter mottok SFT søknad om endrede utslippsmengder av kaliumformat basert slam fra 58 tonn til 155 tonn. Det fremgikk ikke av Agips søknad at de på det tidspunktet allerede hadde overskredet utslippstillatelsen.

Bellona ser på overskridelsene som så alvorlig at vi i dag har anmeldt Norsk Agip for brudd på forurensningsloven. – En slik holdning som Agip her presenterer gjør at de bør holdes utenfor norsk sokkel, sier Bellonaleder Frederic Hauge. Bellona har siden slutten av 80-tallet ment at oljeselskapene må holde seg vekk fra Barentshavet, når Agip nå bryter de tillatelser de har fått bør de få strengeste straff. — Vi forutsetter at leteboringene i Barentshavet nå stanses inntil denne saken er avklart, og miljøkonsekvensene er klarlagt, fortsetter Hauge.