Nyheter

Hemmelig boring i Barentshavet

Publiseringsdato: 4. oktober, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Oljedirektoratet sendte i dag ut pressemelding om at Norske Agip har funnet olje i undersøkelsesbrønn 7122/7-1 i Barentshavet. Bellona har vært svært kritiske til denne og andre leteboringer i Barentshavet fordi risikoen for store miljøskader ved utslipp er særdeles stor i dette ømfintlige miljøet. Klagefristen på Statens Forurensningstilsyns godkjennelse av beredskapen ved akutt forurensning for tiltaket, går ut i morgen. Bellona ble så sent som i forrige uke lovet oversendelse av tillatelsen når den ble gitt. Det viser seg nå at tillatelsen ble gitt 12. september, dvs to uker tidligere.