Nyheter

Miljøpolitisk fallitterklæring fra AP-Bjerke

Siri Bjerke er miljøvernminister i AP-regjeringa 2000.
Den norske regjering

Publiseringsdato: 6. oktober, 2000

Skrevet av: Thomas Palm

AP-statsråd Siri Bjerke har i dag omgjort utslippstillatelsene til de planlagte gasskraftverkene på Vestlandet og gir nå gasskraftutbyggerne blankofullmakt til CO2-utslipp. --Den svarteste dagen for miljøet siden Alta, sier Bellona leder Frederic Hauge.

Med dagens beslutning vil våre utslipp av klimagassen CO2 gå ytterligere til himmels. De to planlagte gasskraftverkene får lov til å slippe ut mer enn 2 millioner tonn CO2 – tilsvarende 40% av bilparken – og flere prosjekter er i vente. -Nå er det fritt fram for CO2-utslipp og ikke lenger noen grense for hvor mye vi kan forurense her i landet. Gasskraftverk har fått klima-amnesti og vi et juridisk klima-anarki, sier Hauge.

Bjerke legger til grunn at nordmenn skal bruke mer kraft som må produseres av enten kullkraft eller forurensende gasskraft. -Dette argumentet er blitt veiet og funnet for lett før av både SFT og Miljøverndepartementet og det blir ikke mer riktig av at det gjentas. Kravene i utslippstillatelsene ble satt for at vi skulle kunne innfri våre internasjonale forpliktelser, muligheten for positive CO2-virkninger, bruk av best tilgjengelig teknologi, høy energiutnyttelse og for å innfri lover og regler. Nå kan man plutselig forurense så mye man vil og likevell innfri forutsetningene, det er som å bestemme seg for at jorda er flat.

I dag er det umulig å bygge noe mer klimafiendtlig enn forurensende gasskraftverk, noe som naturligvis vil føre til en tilsvarende svekkelse i investeringene i mer miljøvennlig energiproduksjon. På denne måten vil vi i enda større grad en før være en nasjon som forurenser og skaper miljøproblemer isteden for å redusere utslippene, løse miljøproblemer og tjene på det. Resultatet er en dramatisk svekkelse av Norges evne til å redusere utslippene og vilje til å påta seg nye forpliktelser.

For øvrig fremgår det ikke av de utredningene Bjerke støtter seg på at man selv på kort sikt har noen som helst sikkerhet for at utslippene vil bli redusert med gasskraft. Tvert imot understrekes usikkerheten gang på gang, det forutsettes at landene ikke vil føre noen klimapolitikk og at Kyoto-målene ikke blir nådd. Et ikke usannsynlig scenario fra Statistisk Sentralbyrå med lave elpriser viser dessuten at utslippene øker med gasskraft.

–> Det mest interessante er likevell at Bjerke totalt bommer i forhold til hva man egentlig skal vurdere i en slik sak. Det man skulle tatt stilling til i en omgjøringssak er hvor vidt gasskraftverk uten rensing vil føre til lavere utslipp enn med rensekrav. Det har man ikke gjort og svaret er naturligvis nei.