Nyheter

Troll elektrifiseres videre

Publiseringsdato: 31. mai, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

Statoil satser på å ta i bruk strøm fra land fremfor å ha egne gassturbiner. Elektrifiseringen av sokkelen er et viktig skritt på vegen for å redusere klimagassutslippene.

Nordsjøfeltet Troll står for rundt 35 prosent av gassleveransene fra norsk sokkel. Etterhvert som gassen produseres, synker trykket i reservoaret. Fra 2005 eller 2006 må kompressorkapasiteten økes for å motvirke trykkfallet. I første omgang er det planlagt to nye kompressorer, men det blir etterhvert nødvendig å doble til fire.


Statoil har sammen med partnerne vurdert to alternativer – elektrisk strøm fra land til Troll A-plattformen og kraftproduksjon basert på feltets egen gass. Elektrisitet fra land vurderes som den beste løsningen ut fra økonomiske og miljømessige forhold.


Løsningen krever at det legges nye kraftkabler fra land til Troll A. Mindre modifikasjoner i mottaksanlegget på Kollsnes i Hordaland må også til. Samlede investeringer anslås til tre milliarder kroner. Program for konsekvensutredningen er sendt på høring. Plan for utbygging og drift oversendes Olje- og energidepartementet mot slutten av året.


Bellona tilfreds

Energipolitisk talsmann i Bellona, Thomas Palm, er tilfreds med løsningen. -Troll tar i bruk en løsning som Bellona i mange år har kjempet for. Det er hyggelig at Statoil endelig faller ned på riktig side av et miljøspørsmål, selv om det er mye som gjennstår på energiforsyningsdelen, sier han og legger til at en gassturbin ville vært det «styggeste trollet» på norsk sokkel.


Gassturbiner som normalt brukes på plattformene utgjør hele 80% av klimautslippene offshore og regnes som svært lite effektive. Tilsammen tilsvarer gassen fra turbinene 1.8 millioner biler. -Dette er helt vesentlig for å kvitte oss med rester av de ineffektive gassturbinene. Elektrifiseringen av Troll har spart klimaet for utslipp som tilsvarer et halvt gasskraftverk, sier Palm.