Nyheter

Påklager oljeboring i Barentshavet

Publiseringsdato: 31. august, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Oljeselskapet Norsk Agip vil bore etter olje i det meget sårbare Barentshavet rundt 10. september. Bellona krever prøveboringen stanset øyeblikkelig.

–>

Oljeboringen skal skje nordvest for Hammerfest, sørøst for det omstridte Snøvit-feltet i Barentshavet. Bellona har påklaget tillatelsen til kjemikalieutslipp. Norsk Agip vil i forbindelse med prøveboringen slippe ut hydraulikkolje, hormonhermere og tilgriset produksjonsvann.


Barentshavet er et av verdens viktigste fiskeriområder og en rekke viktige sjøfuglarter lever i området. I klagebrevet til Statens Forurensningstilsyn skriver Bellona at en del av kjemikaliene som skal slippes ut brytes langsomt ned og akkumuleres i næringskjeden. I tillegg fremhever Bellona at det er ting som tyder på at Agips beregninger av anslåtte utslippsmengder er feilaktige og at det derfor kan stilles spørsmål ved om vedtaket om utslippstilatelse er truffet på riktig grunnlag.


Samtidig som Bellona påklager utslippstilatelsen, vil Bellonas skip Kallinika gå nordover for å aksjonere mot prøveboringen. Kallinika går ut fra Bergen i dag.


— Miljøverndepartementet har bare en ting å gjøre, sier Frederic Hauge. Han mener prøveboringen i Barentshavet må stanses øyeblikkelig.


— Alt annet er hykleri. Man kan ikke stanse prøveboringen i Lofoten den ene dagen, for så å tillate det samme i et minst like følsomt område den neste, sier Frederic Hauge. Han sammenligner oljeboringen i nordområdene med president George Bush sin omstridte åpning av naturreservatene i Alaska for oljeboring.


I fjor anmeldte både Bellona og Natur og Ungdom Norsk Agip etter at selskapet slapp ut 155 tonn forurenset boreslam ved en annen prøveboring i Barentshavet.