Nyheter

Agip får ikke bore i Barentshavet

Bellona har klart å stanse høstens oljeboring i Barentshavet. Bellona sitt aksjonsskip Kallinika blir derfor liggende på Røst i Lofoten.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 4. september, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Statens Forurensningstilsyn har i dag vedtatt at klagen til Bellona mot Agip sin planlagte boring i Barentshavet skal få oppsettende virkning. Dermed blir det ikke noe av høstens oljeboring i nord. Dette er Bellona sin andre olje-seier på kort tid. I forrige uke ble en planlagt prøveboring utenfor Lofoten stanset etter klage fra Bellona.

Full seier til Bellona:

–Dette ser vi på som en full seier, og som et vendepunkt i kampen for å stoppe all norsk olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, sier Frederic Hauge som er ombord i Bellonas aksjonsskip Kallinika. Kallinika har de siste dagene seilt nordover og vært i beredskap for å eventuelt aksjonere mot den planlagte oljeboringen til Norsk Agip.

Bellona påklaget Norsk Agip sin søknad om utslipp i forbindelse med prøveboringen i Barentshavet. Agip ville slippe ut hydraulikkolje, hormonhermere og tilgriset produksjonsvann. Også Natur og Ungdom påklaget oljeboringen.

I oktober i fjor anmeldte Bellona oljeselskapet Agip etter at det ble kjent at de hadde sluppet ut for mye boreslam fra deres prøveboring i Barentshavet.

Denne høstens planlagte prøveboringen, som nå tidligst vil bli til neste sommer, skulle skje mellom Snøhvit-feltet og fastlandet utenfor Hammerfest i Finnmark.

Norsk Agip hadde allerde startet slepingen av boreriggen «West Alpha» nordover fra Stavanger mot Barentshavet da vedtaket fra SFT kom i dag. Planlagt borestart var rundt 10. september.

Barentshavet er et av verdens viktigste fiskeriområder og en rekke viktige sjøfuglarter lever i området. I klagebrevet til Statens Forurensningstilsyn skriver Bellona at en del av kjemikaliene som skal slippes ut brytes langsomt ned og akkumuleres i næringskjeden. I tillegg fremhevet Bellona at det er ting som tyder på at Agips beregninger av anslåtte utslippsmengder er feilaktige og at det derfor kan stilles spørsmål ved om vedtaket om utslippstilatelse er truffet på riktig grunnlag.

Det var tidligere idag at Statens Forurensningstilsyn tok Bellona sin klage til følge.

— Alle miljøfaglige instanser er i mot oljeboring både i Barentshavet og utenfor Lofoten. Vi har nå stanset leteboringer i begge disse områdene. Nå må oljemafiaen se at miljø og fiskerihensyn må komme foran ønsket om å finne olje i sårbare områder, sier oljeansvarlig i Bellona Cato Buch.

–> — Nå er vi på vei inn til Røst etter å ha ventet på plattformen på Røstbanken. Det blir nok litt feiring sammen med fiskere og kystbefolkningen. Men vi må nå legge grunnlaget for, sammen med kystbefolkningen, å stanse rovdriften på våre ressurser, sier Frederic Hauge.

— Vi tror ikke kystbefolkningen kan sikre et rent hav uten å kjempe for det, sier Frederic Hauge.

Etter SFTs vurdering omhandler klagene viktige og prinsipielle spørsmål. I en pressemelding skriver SFT at for å sikre en reell klagebehandling av disse spørsmålene, finner SFT derfor det påkrevet å gi klagene oppsettende virkning i henhold til forvaltningsloven paragraf 42. SFT mener at hvis leteboringen starter før klagene er ferdig behandlet, vil tiltaket ikke kunne reverseres.

Det er Miljøvernedepartementet som skal ta endelig stilling til klagene.

— Leteboringene utenfor Lofoten og i Barentshavet er utsatt minst ett år. Men vi har båt til neste år også, avslutter Hauge.

I en internett-debatt på Miljønytt tirsdag ettermiddag skriver Miljøvernminister Siri Bjerke:

«Vi må gjøre en ny gjennomgang av de nordlige havområdene når det gjelder oljevirksomheten framover, i forhold til fiskeriressurser, sikkerhet og havmiljø. Når det gjelder leteboring i Lofoten er det for mange år siden gitt tillatelse til en begrenset leteboring med strenge vilkår. Men den siste tiden er det kommet nye opplysninger om at kjemikalieutslipp kan ha mer skadelig virkning på fiskeriressursene enn tidligere anntatt. Derfor har jeg stoppet virksomheten mens jeg behandler en utslippstillatelse som er påklaget. I Barentshavet har SFT stoppet virksomheten mens behandlingen av utslippstillatelsen av dèt området foregår.»