Nyheter

Rettsak mot varaordfører

Trond Storaker og advokat Ingrid Sollid
Bellona

Publiseringsdato: 31. oktober, 2001

I dag, onsdag 31 oktober, står varaordfører på Røst, Trond Storaker, tiltalt i Troms Herredsrett for å ha hindret slepet av boreriggen Transocean Arctic i august 2000. Storaker var skipper for Natur og Ungdom og Bellona i en aksjon mot boring etter olje og gass i det sårbare og verdifulle Barentshavet.

Aksjon mot oljeboring i Barenshavet får etterspill

Elin Lerum Boasson (leder i Natur og Ungdom), Cato Buch (Bellona) og Rune Haaland (Bellona) deltok på aksjonen og vitner i rettsaken.

  • Barentshavet er ekstremt sårbart og verdifullt. Det er totalt uforsvarlig å starte opp olje- og gassvirksomhet i dette områder. Konsekvensene av oljeboring i dette området kan være katastrofale både for fisk og miljø. Derfor valgte vi i 2000 å gå til aksjon, sier Elin Lerum Boasson, leder i Natur og Ungdom

Aksjonen mot slepet av boreriggen Transocean Arctic ble gjennomført vest av Lofoten mens Transocean Arctic ble slept nordover. Med fiskebåten M/S Osan la aksjonistene seg i leden for slepet. Mens aksjonen pågikk ble det klart at Hydro hadde fått tillatelse til å gjennomføre boringen. Miljøorganisasjonene fikk ingen mulighet til å klage på vedtaket slik det er vanlig i andre miljøsaker.

  • Vi ble overkjørt og fratatt alle demokratiske rettigheter til å protestere på den planlagte boringene gjennom vanlig saksgang. Jeg følte at vi ikke hadde noen annen utvei, og forsvarer at jeg ble med Natur og Ungdom og Bellona på å fysisk hindre slepet av boreriggen på veg nordover, sier Trond Storaker, skipper og varaordfører på Røst.

Som et resultat av aksjonen, og etter videre påtrykk fra Natur og Ungdom og Bellona, endret regjeringen Stoltenberg praksis for behandling av oljeboring i nordlige og sårbare områder sommeren 2001. En planlagt boring på Goliat i Barentshavet ble utsatt i flere uker til klagene fra miljøorganisasjonene var ferdig behandlet og en planlagt boring utenfor Røst i Lofoten ble utsatt på ubestemt tid etter sterke miljøreaksjoner.

  • I ettertid har myndighetene gitt oss rett til å klage på planer om alvorlige, miljøskadelige boringer etter olje- og gass. Etter aksjonen ble praksis endret. Dette viser at vi hadde rett. Det ville være helt urimelig om Trond Storaker skulle bli dømt når han handlet i nødverge, sier Cato Buch i Bellona.

Det er ikke klart når dom i denne sake vil falle.

Rettsaken foregår i rettsal ni, i Troms Herredsrett (samme hus som Aetat).