Nyheter

Aksjonerer mot gassrør

8fc34f8172c0046c6c38c730779574ea
Stavanger Natur og Ungdom aksjonerer i dag mot Lyses planlagte gassnett

Publiseringsdato: 1. februar, 2002

Skrevet av: Cato Buch

– Lyse Energi bygger nå en infrastruktur for å bruke forurensende fossilgass som energikilde i Rogaland. For å oppfylle Kyoto-avtalen må Norges CO2 utslipp reduseres kraftig. Det er uaktuelt å legge til rette for bruk av forurensende energi i Norge i dag, sier Randi Alsos, leder i Stavanger Natur og Ungdom i en pressemelding. Lyse Energi sier til Stavanger Aftenblad at selskapet ikke ville be politiet fjerne aksjonistene i formiddag.


Stavanger Natur og Ungdom mener utbyggingen er forurensende. Gassprosjektet kan slippe ut opp til 2,3 mill. tonn CO2 i året, eller like mye som halve Norges bilpark. Prosjektet konkurrerer også direkte med bruk av miljøvennlig bioenergi i Rogaland.


– Dette prosjektet har alvorlige saksbehandlingsfeil. Lyse Energi begår en klimaforbrytelse ved å legge til rette for forurensende fossilgass i Rogaland, uten å redegjøre for konsekvensene, understreker Randi Alsos.


I dag finnes det ingen spesifikke hjemler i Plan- og bygningsloven som omhandler gassrør på land. Siden bruk av fossilgass til direkte energi innenlands er nytt i Norge, behandles ikke prosjektet etter energiloven eller forurensningsloven. Lyse Energi mener derfor de kan starte anleggsarbeidet denne uken uten å redegjøre for konsekvensene.


Vi mener at utbyggingen bør stoppes inntil prosjektet utredes bedre. Man bør få hjemler i Energiloven og Plan- og bygningsloven som omhandler gassrør innenlands. Forurensningen som prosjektet legger til rette for må utredes og bør bli behandlet etter forurensningsloven, sier Randi Alsos