Nyheter

Fakta om utslipp fra gassbusser

Figuren viser at det ikke er reduserte klimagassutslipp ved bruk av naturgassbuss i forhold til dieselbuss. Diesel-teknologien kommer også stadig nærmere naturgass når det gjelder lokalt skadelige utslipp. Kilde: Tall omregnet fra Civitas 2000

Publiseringsdato: 14. februar, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Det ser ut til å ha etablert seg en myte om at bruk av gass i buss er et bra klimatiltak. At dette ikke er tilfelle, viser på nytt en rapport utarbeidet for Bergen by.

klimagasser

Gassbusser slipper ut like mye klimagasser som en dieselbuss. Dette gjelder til tross for at gass inneholder mer energi pr karbonatom enn diesel. Grunnen til at det blir slik, er at gassbusser benytter ottomotor (bensinmotor) som utnytter energien mindre effektivt enn en dieselmotor. I tillegg består naturgass for det meste av metan som er en 21 ganger sterkere klimagass enn CO2. Det vil forekomme utslipp av noe metan.


Energiforbruk

På grunn av ottomotorens lavere effektivitet vil energiforbruket til en gassbuss være høyere enn en dieselbuss.


Lokal luftforurensing

Det er tradisjonelt her gassbusser har gitt en gevinst. Dieselteknologien spiser imidlertid inn på forspranget. Fra 2005 stiller EU så strenge krav (Euro 4) til nye dieselbusser at fordelen med å benytte gass er redusert betraktelig. Mye av gevinsten kan allerede oppnås i dag ved montering av renseutstyr (Euro 3 med rensing).


Kilde:

Civitas (2000), Stølan, A., Gillebo, R., Selvig, E. & Bang, J.R. Miljøvennlig teknologi for kollektivtrafikk i Bergensområdet. Utgiver: Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.