Nyheter

Høringsuttalelse om konsekvensutredning for planlagt oljeproduksjon på dansk sokkel i Nordsjøen

Publiseringsdato: 15. mai, 2002

Ref.: Deres brev 2000/1272- P/JFi, datert 19 April 2002

 

Det kongelig miljøverndepartement
v/ Stig Roar Husby
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

16/05-2002

Høringsuttalelse om konsekvensutredning for planlagt oljeproduksjon på dansk sokkel i Nordsjøen

Ref.: Deres brev 2000/1272- P/JFi, datert 19 April 2002

 

Miljøstiftelsen Bellona mener at følgende bør utredes for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med den planlagte utbyggingen av lisensene 4/95, 6/95 og 16/98 på dansk sokkel, med hjemmel i ESPOO-konvensjonen:

 

  1. Elektrifisering fra land.
  2. Effekten av å benytte CO2 som tykkstøtte og «vaskemiddel» (EOR) i oljefelt.
  3. Kraftproduksjon med høy virkningsgrad offshore, der høykonsentrert CO2 produseres, og deponeres.

Punkt 1 bør vurderes i lys av den planlagte kabelen fra Norge ut til Ekofisk/Valhall-området. Punkt 2 og 3 bør sees i sammenheng. Generelt vil også slike vurderinger ha en fordel av å bli sett på i sammenheng med andre installasjoner og behovet for en reduksjon av klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt.

____________________
Beate Kristiansen