Nyheter

Snøhvit-kjøper i trøbbel

Publiseringsdato: 30. mai, 2002

Skrevet av: Jon Gauslaa

El Paso, kjøperen av Snøhvit-gassen som har truet med å trekke seg hvis ikke prosjektet er i gang innen 31. mai, har problemer. I går sank aksjekursen på selskapet med 23 %. I dag fortsetter kursen å synke…

Regjeringen er i brev av 30. april til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sterkt bekymret for at ESAs interesse for de gunstige avskrivningsreglene for Snøhvit utbyggingen har skapt usikkerhet rundt de finansielle rammebetingelsene for prosjektet. Det vises spesielt til at El Paso Corporation, den amerikanske kjøperen av Snøhvit gassen, i brev til Olje og energidepartementet har uttalt at vil vurdere andre leverandører for å sikre sitt behov for LNG dersom Snøhvit-prosjektet utsettes ut over 31. mai.


Turbulente tider

I regjeringens brev heter det at El Paso har inngått kontrakter med strenge kommersielle forpliktelser, og derfor er avhengige av å sikre sine gassleveranser. Om dette er hele sannheten eller om El Paso ønsker seg ut av en kontrakt selskapet ikke lenger opplever som spesielt gunstig skal være usagt.


Faktum er imidlertid at El Paso for tiden opplever turbulente tider. Selskapet forbereder bemanningskutt, og etter at man i går meldte om lavere inntekter enn forventet, sank aksjekursen på selskapet med dramatiske 23 % på New York børsen.


Synkende kurs

Etter at børsen åpnet i dag tidlig (lokal tid) har kursen fortsatt å synke. I løpet av et par timer har den gått ned med ytterligere 4-5 %. Dette indikerer at markedet forventer dårligere nyheter. Hadde man hatt tiltro til El Paso-ledelsens forsikringer om at selskapets stilling er solid, ville kursen normalt ha steget noe i morgentimene i dag for så å stabilisere seg på et nivå en del over gårsdagens bunnotering.

–>
Men i stedet fortsetter kursen å synke, hvilket kanskje ikke er så rart når selskapet ifølge Houston Chronicle har behov for å selge eiendeler og hente inn 1,5 milliarder dollar ny egenkapital.


Børsverdien av El Paso er i øyeblikket i underkant av 110 milliarder norske kroner. Til sammenligning er Statoils børsverdi ca. 150 milliarder. Dette er det samme som El Paso var verdt tirsdag kveld…