Nyheter

Vil anke til EFTA-domstolen

Publiseringsdato: 31. mai, 2002

Skrevet av: Cato Buch

EFTAs kontrollorgan ESA godtok i kveld regjeringens forslag til nye skatteregler for den planlagte Snøhvit-utbyggingen i Finnmark. -- Vi mener fortsatt den norske regjeringen bryter EØS-avtalen og vil anke til EFTA-domstolen, sier Frederic Hauge.

De nye skattereglene vil bare gjelde i Finnmark og fire kommuner i Nord-Troms. ESA mente at reglene i sin opprinnelige generelle utforming, var ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Støtte til distriktsutvikling er derimot tillatt på visse vilkår, og etter at Norge nå vil endre reglene, har ESA godtatt Snøhvit-skatten.

Vil anke til EFTA-domstolen
— Vi mener at vi har en klar sak å kjøre for EFTA-domstolen, sier Bellona-leder, Frederic Hauge. Han viser til at en fersk avgjørelse i EF-domstolens førsteinstans av 3. mai 2002 (sak T-177/01), går langt i å endre tidligere rådende doktrine for hvem som har rett rett til å bringe en sak inn for domstolen. I dommens premiss 50 heter det at den «snevre fortolkning som hittil har vært lagt til grunn når det gjelder begrepet ‘individuelt berørt person’ i artikkel 230 (4) i EF-traktaten bør tas opp til fornyet vurdering.»

Denne dommen gir helt nye muligheter med hensyn til å få prøvd EU-kommisjonens avgjørelser for EF-domstolen, og da vil det samme i prinsippet gjelde for retten til å få prøvd ESAs avgjørelser for EFTA-domstolen.

— Vi vil anke ESAs avgjørelse om ikke å starte en formell undersøkelsesprosedyre til EFTA-domstolen, sier Bellona- jurist Jon Gauslaa, og legger til at det er en reell mulighet for at domstolen tar saken.

Det følger av artikkel 40 i «the Surveillance and Court Agreement» (ODA-avtalen) at EFTA-domstolen ved saksanlegg etter en konkret vurdering har anledning til å gi oppsettende virkning. — Vi vil kreve oppsettende virkning slik at Statoil ikke kan starte arbeidet med den tro at de kommer til å få den støtten finansminister Foss og ESA president Bull nå har gitt dem, fortsetter Gauslaa.

Ikke særlig smart
Han legger til at regjeringens forslag til endret geografisk virkeområde for de særskilte skattereglene overhodet ikke tar høyde for at det nå faktisk dreier seg om regionalstøtte i EØS-avtalens forstand. — I stedet for å insistere på at man selv ikke anser reglene som statsstøtte, burde man i proposisjonen ha drøftet hvilke konsekvenser det kan få for andre regionalstøtteordninger i Norge at Snøhvit-skatten nå vil bli ansett som regionalstøtte i EU-systemet, sier han.

EU-kommisjonen har i den senere tid lagt betydelig press på ESA for at overvåkingsorganet skal stramme inn på dagens norske regionalstøtteordninger. Ikke minst har dagens differensierete arbeidsgiveravgift vært under betydelig press. — I en slik situasjon er det ikke nødvendigvis spesielt smart å øke regionalstøtten ytterligere på Snøhvit-prosjektet, sier Gauslaa, og legger til at han forventer en debatt om dette under behandlingen av Regjeringens lovforslag i Stortinget.