Nyheter

Snøhvit-kunde i stadig hardere vær

Aksjekursen til El Paso har stupt på børsen. Grafen er aksjekursen fra juli 2001 til juli 2002. (Valuta: USD) <P> Kilde: <a href="http://quote.bloomberg.com/analytics/bquote.cgi?version=markets99.cfg&view=extmult&ticker=ep">Bloomberg</a>

Publiseringsdato: 16. juli, 2002

Skrevet av: Runar Forseth

Det amerikanske energiselskapet El Paso, som etter kontrakt skal kjøpe nesten halve gassproduksjonen fra Snøhvit-feltet, etterforskes nå for mulig aksjemanipulering.

Statsadvokaten i Houston leverte fredag en stevning til El Paso, hvor selskapet beordres til å utlevere dokumentasjon i forhold til anklager om ”round-trip-trading”, melder Aftenposten i dag. Begrepet omhandler det å selge og kjøpe de samme aksjene flere ganger, for derved å skape kunstig høy omsetning.

El Paso er Statoils største kunde i Snøhvit-prosjektet, etter å ha skrevet kjøpskontrakt for nesten halve produksjonen fra det omstridte gassfeltet i Barentshavet.

I løpet av det siste året har kursen på El Paso-aksjer sunket med nesten 75%, og tidligere i år tok en av selskapets visedirektører sitt eget liv.

Ikke tiltale
Statsadvokatens stevning mot El Paso er ledd i en større pågående etterforskning mot en rekke amerikanske energiselskaper i kjølvannet av Enron-skandalen. Snøhvit-kunden er med andre ord ikke tiltalt for svindel i og med dette.

El Paso hevder selv at påstandene om aksjemanipulering er usanne.