Snøhvit-kunde i stadig hardere vær

7c145d01e4c0ba3f26d7d992f21f1f5f.gif

Statsadvokaten i Houston leverte fredag en stevning til El Paso, hvor selskapet beordres til å utlevere dokumentasjon i forhold til anklager om ”round-trip-trading”, melder Aftenposten i dag. Begrepet omhandler det å selge og kjøpe de samme aksjene flere ganger, for derved å skape kunstig høy omsetning.

El Paso er Statoils største kunde i Snøhvit-prosjektet, etter å ha skrevet kjøpskontrakt for nesten halve produksjonen fra det omstridte gassfeltet i Barentshavet.

I løpet av det siste året har kursen på El Paso-aksjer sunket med nesten 75%, og tidligere i år tok en av selskapets visedirektører sitt eget liv.

Ikke tiltale
Statsadvokatens stevning mot El Paso er ledd i en større pågående etterforskning mot en rekke amerikanske energiselskaper i kjølvannet av Enron-skandalen. Snøhvit-kunden er med andre ord ikke tiltalt for svindel i og med dette.

El Paso hevder selv at påstandene om aksjemanipulering er usanne.