Nyheter

Søksmål mot Snøhvit-kunde

Publiseringsdato: 30. juli, 2002

Skrevet av: Jon Gauslaa

El Paso Corporation, den største kjøperen av Snøhvit-gassen, er saksøkt av en rekke av sine aksjonærer. De hevder at selskapet bevisst har villedet markedet for å pumpe opp børsverdien.

Sist uke annonserte det amerikanske advokatfirmaet Charles J. Piven, P.A. i Baltimore at det på vegne av en rekke klienter vil gå til massesøksmål (class action) mot gasselskapet El Paso Corporation og ansvarlige personer innen selskapets ledelse.

Kunstig høyt
Søksmålet er reist på vegne av aksjonærer som har ervervet verdipapirer i El Paso i perioden 29. januar 2001 til 29. mai 2002. De hevder at selskapet har overtrådt amerikansk aksjelovgivning ved å komme med «en rekke feilaktige og misvisende utsagn til markedet og med det ha pumpet opp markedsprisen på selskapets verdipapirer til et kunstig høyt nivå.»

Saken er reist for the United States District Court for the Southern District of Texas, Houston Division. Det er ikke klart når den kommer for retten, men de aksjonærene som ønsker å delta i søksmålet må melde fra til domstolen om dette innen 16. september 2002.

Turbulens
2002 har vært et turbulent år for El Paso. I midten av juli ble selskapet satt under etterforskning av statsadvokaten i Houston for mulig aksjemanipulering ved at en skal ha solgt og kjøpt de samme aksjene flere ganger (round-trip-trading), for derved å skape kunstig høy omsetning. Også det amerikanske kredittilsynet har satt søkelys på virksomheten til El Paso, og tidligere i år tok en av selskapets visedirektører sitt eget liv.

El Paso hevder selv at påstandene om aksjemanipulering er usanne, men markedets tillit til selskapet er for tiden heller frynsete. Så sent som i oktober 2001 ble El Paso aksjer omsatt for over 50 dollar på New York børsen. I går lå kursen på noe under 11 dollar.

El Paso er Statoils største kunde i Snøhvit-prosjektet, etter å forpliktet seg til å kjøpe over 40 % av produksjonen fra det omstridte gassfeltet i Barentshavet.