Nyheter

Slakter forslag til Barentshavsutredning

Publiseringsdato: 10. september, 2002

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona mener at Regjeringens forslag til utredningsprogram ikke holder mål og at det ikke kan brukes som beslutningsgrunnlag for forvaltningen av Lofoten - Barentshavet.

Programforslaget baserer seg kun på gammel og delvis utdatert kunnskap og vil bare kunne brukes som et forprosjekt for en grundigere utredning.

Bellona poengterer i sin høringsuttalelse at dette området er særdeles rikt på naturressurser og at Norges valg ved utøvelsen av norsk rådighet og suverenitet i området, vil få betydning for hele verden. Det er derfor svært viktig at hele utredningen gjøres så grundig og vitenskapelig som overhodet mulig. Enhver form for hastverk og forsering må unngås. Utredningen må ta seg tid til å vente på nødvendig forskning som ikke er gjort.

Norge må også i denne sammenheng opptre i samsvar med det internasjonalt anerkjente føre vár-prinsippet.