Nyheter

Høring: Konsekvensutredning gasstransport fra Sleipner/Draupner til England

Publiseringsdato: 18. desember, 2002

Skrevet av: Beate Kristiansen

Høringsuttalelse angående forslag til konsekvensutredning for nytt transportsystem for gass fra Sleipner/Draupner til Storbritannia.

 

Olje- og energidepartementet
v/Linda Johnsen
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
Reference: deres brev OED 2002/2247 UMG LJ datert 24.11.2002

18/12-2002

 

Høringsuttalelse angående forslag til konsekvensutredning for nytt transportsystem for gass fra Sleipner/Draupner til Storbritannia.

 

 

 

 

 

Eksportsystemet for gass fra Ormen Lange vil bli et tiltak med lang varighet i utnyttelse av resurrser fra norsk kontnentalsokkel. Utbyggingen vil derfor ha konsekvenser for implementeringen av Norges Kyoto-protokoll forpliktelser og for muligheten til ytterliger reduksjon av klimagassutsipp i tråd med IPCC (FNs klimapanel) langsiktige målsettniger.

Miljøstiftelsen Bellona mener at følgende krav bør inngå i konsekvensutredning for transportsystemert:

  1. Utbygger pålegges å anvende elektriske drivere for nødvendig kompressor installasjon.

    Transportsystemet vil ha behov for rekompresjon før eller i nærheten av grenselinje Norge-UK. Enheten for rekomprimering må bygges i tilknytning til eller i nærheten av Sleipner feltet. Forsyning av el-kraft til gasskompresjon søkes samordnet med forsyning av el-kraft til Sleipner feltet.

    Avgassen fra kraftgenereringsenheten renses for CO2 og injiseres i Utsira-formasjonen sammen med eksisterende CO2 fra Sleipner.

    Alternativt søkes CO2 anvendt i nærliggende oljefelt som injeksjonsgass (EOR).

  2. Subsidiært pålegges utbygger å rense avgassen fra eventuell direkte turbindrift av gasskompressorene med hensyn på CO2 og anvise deponerings- eller injeksjons-muligheter.

 

____________________
Beate Kristiansen