Nyheter

Tredjepartstiltak for andre gang

Publiseringsdato: 13. desember, 2002

Skrevet av: Bernhard Vigen

Bellona opprettholder sine innvendinger mot at utslippsreduksjoner pålagt gassanlegg skal kunne oppfylles på skip i stedet. Dette er statisk tenkning på et område som krever dynamikk.

For andre gang på kort tid har Statens forurensningstilsyn (SFT) fått en søknad om såkalte tredjepartstiltak til behandling. Tidligere i høst uttalte Bellona seg negativt til en tilsvarende søknad fra Naturkraft. Denne gangen er det Gassco Kårstø som søker om at utslippstillatelsens pålegg om NOx(nitrogenoksid)-reduksjoner skal kunne oppfylles gjennom gassferger i Boknafjordsambandet i stedet for å installere nødvendig renseteknologi på Åsgard gassbehandlingsanlegg.

Holdt – eller status quo
Tredjepartstiltak skaper ingen reduksjon av utslippene, men bidrar i beste fall til at utslippene holdes på samme nivå som nå. Norge vil med godkjennelse av tredjepartstiltak bli stående militært stivt på stedet hvil – i status quo – med beksømstøvlene smusset av surt regn. Mer baktungt enn kompet i de TV-annonserte norgesvennene Status Quos eneste virkelige hit ”In The Army Now”. Men i motsetning til hva som er tilfellet for Manchester-”rockerne” (sist observert på mini-høyfjellsturné), vil det bli overmåte vanskelig å oppdrive f.eks. en samling titulert ”Norske Nox-hits”.

Göteborg-trikken går
For Norge er pålagt å redusere NOx-utslippene med 31 prosent innen 2010. Tatt i betraktning at omstillinger av denne størrelsen tar betydelig tid, betyr dette at den siste Göteborg-trikken snart går. Og som med de tidvis skramlete, tidvis skumle trikkene som har vært lyseblåere enn Oslo og Jan Erik Vold til sammen, risikerer Norge å bli klemt i døranordningen med den nåværende tilnærmingen til NOx-utslipp.

Bellona er i tillegg av den oppfatning at godkjennelse av tredjepartstiltak vil stride mot EØS-retten: IPPC-direktivet som er norsk rett og det kommende NEC-direktivet som ventelig vil stille tilsvarende krav som Göteborg-protokollen.

Søknaden er relatert til Åsgard gassbehandlingsanlegg på Kårstø. Nylig offentliggjorte målinger viser at naturens tålegrense for nitrogenoksid er nådd i områdene rundt Kårstø. Uavhengig av de nasjonale forpliktelsene Göteborg-protokollen oppstiller, taler derfor også avgjørende regionale hensyn for at man her inntar en offensiv holdning, noe som også følger av IPPC-direktivet.

Gass en masse
Det er uakseptabelt at gassanlegg-operatører får gasse seg i den skodden av lettvinne og kortsiktige, frynsete miljøtåketepper som tredjepartstiltak utgjør. Forurensningsmyndigheten er i en kronisk narkose, ikke bare bedøvet av forbigående lystgass, dersom godkjennelse gis. Bellona vil imidlertid forsøke å gasse i hjel konstruksjonen utelukkende i overført betydning. Og som leseren ser: Billige ordspill er mulig å få tak i også i førjulstiden, ikke bare på januarsalg.