Nyheter

Slutt på hemmeligholdelse?

Publiseringsdato: 4. april, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Olje- og Energidepartementet lover full offentlighet rundt arbeidet med konsekvensutredningen om oljevirksomhet i nord. Bellona føler at det er så som så med Departementets troverdighet i denne saken og velger derfor å offentliggjøre innholdet i hemmelig brev.

Etter at det tidligere i uken ble kjent at utvalgte representanter fra oljebransjen har gått gjennom delutredningene til utredningen for Lofoten – Barentshavet (ULB) før disse ble offentliggjort er det lovet fullt innsyn i brev vedrørende saken og saksgangen. Bellona har tidligere (25. feb) bedt om innsyn hos Fiskeridepartementet i et brev sendt fra Havforskningsinstituttet (HI) hvor de kritiserer prosessen rundt ULB. Vi venter fortsatt på svar på vår innsynsbegjæring samtidig som vi vet at Natur og Ungdom har fått avslag på tilsvarende henvendelse.

Bellona vil i dag på ny henvende seg til Fiskeridepartementet og be om brevet samtidig som vi viser til de nye lovnadene om offentlighet som Olje- og Energidepartementet (OED) nå signaliserer.

Det må i denne sammenheng påpekes at Bellona er i besittelse av ovennevnte brev fordi avsenderen, HI, ikke har noe imot offentliggjøring. Det er allikevel viktig for Bellona å få innsyn for å sikre mer offentlighet rundt arbeidet med ULBen. Hemmeligholdelse av brev som kritiserer Staten, er noe de fleste forbinder med det tidligere Sovjetunionen. Dessverre er dette også en realitet i Norge i år 2003 når det gjelder saker hvor pengesterke og mektige bransjer som oljenæringa har interesser i utfallet av Statens saksbehandling

Fordi prosessen med konsekvensutredningen nå stinker så mye og fordi Olje- og Energidepartementet har brutt så mange løfter om en åpen og faglig diskusjon ved utarbeidelsen av ULBen tar vi ingen sjanser på at også andre interessenter må gjennom en lang runde med brevskriving. Vi offentliggjør derfor innholdet i brevet på vegne av Fiskeridepartementet mens vi venter på deres positive svar på vår innsynsbegjæring.