Nyheter

OD skal granske oljeutslippet på Draugen

Publiseringsdato: 23. mai, 2003

Skrevet av: 2557

Oljedirektoratet (OD) skal sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) granske oljelekkasjen på Draugenplattformen. Produksjonen er fremdeles stanset, og operatøren Norske Shell har ennå ikke funnet lekasjepunktet. Rundt 100 kubikkmeter olje har lekket ut, og både lenser og oljesuger er brukt i opprenskingsarbeidet.

Oljedirektoratet har nå opprettet en egen gruppe som skal følge opp utslippet på Draugen.