Nyheter

Oljeutslipp på Draugenfeltet

Publiseringsdato: 20. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Det ble mandag kveld oppdaget et oljeflak ved Draugenfeltet. Produksjonen er nå rutinemessig stanset og oppryddningsarbeidet er i gang.

Informasjonsjef Svein Ildgruben i Shell sier til Bellona Web at lensearbeidet startet i natt, og går nå for fullt. Flaket ser ut til å være ganske tynt og lensingen blir konsentrert til de tykkere delene av flaket. Oljeoppsamlingsfartøyet som står for lensingen suger og opp oljen med skimmer (oljesuger).


Årsaken til utslippet er ikke kjent, men i følge Ildgruben jobber man ut fra en teori om at lekkasjen har oppstått mellom rørledningen og lastebøyen, og undersøker nå dette området med fjernstyrt undervannskamera. Produksjonen er stoppet på ubestemt tid mens opprenskingen og undersøkelsesarbeidet pågår.


Oljeflaket er ca. en nautisk mil i utstrekning, og beveger seg sakte i sørvestlig retning fra Draugenplattformen.


Draugenplattformen ligger 145 kilometer nordvest av Kristiansund og ble satt i drift i 1993 som det første oljefeltet nord for Stadt. Draugen er eid av Shell (26,2%), Petoro AS (47,88%), BP (18,36%) og Chevron (7,56%).